Stor nok fallskjerm for en myk landing?

Vi leser ofte om toppledere som forlater bedrifter med omfangsrike sluttpakker. Hvordan fungerer slike fallskjermer, og hva bør du passe på hvis du får tilbud om en avtale av denne typen?

Sluttavtale, håndtrykk

Vi hører mest om de svære og lukrative fallskjermene. Men ikke alle ledere får med seg millionlønn når de forlater skuta.

Hva er forskjellen på de lederne som får med seg tre årslønner og de som sitter igjen med et par måneders lønn? Begge har fraskrevet seg stillingsvernet og begge må gå når styret ber om det. Forskjellen ligger i hvor billig de har forhandlet vekk stillingsvernet og hvor bevisste de har vært ved avtaleinngåelsen.

Her er fire ting du bør tenke på før du signerer lederavtalen.

Hva er en etterlønnsavtale?

Alle ansatte har et stillingsvern, også øverste leder. I dette inngår også et oppsigelsesvern. Hvis det ikke er avtalt noe annet, må en oppsigelse av øverste leder være saklig begrunnet, og øverste leder kan bestride oppsigelsen og bringe saken inn for domstolene.

Den øverste lederen i en virksomhet kan imidlertid fraskrive seg oppsigelsesvernet mot etterlønn, altså inngå en etterlønnsavtale. Dette kan selvsagt være fristende idet kontrakten signeres, men vi ser at mange ledere ikke er klar over hva en etterlønnsavtale faktisk innebærer.

Hva innebærer det å frasi seg oppsigelsesvernet?

Hvis du som øverste leder har inngått en etterlønnsavtale, trenger ikke arbeidsgiver noen saklig grunn for å si deg opp. Det er tilstrekkelig å be deg om å pakke sakene dine. Du plikter da å rette deg etter dette og slutte i virksomheten. Ofte med umiddelbar virkning.

Oppsigelsesvernet passer ikke alltid for øverste leder i en virksomhet. Et praktisk eksempel er situasjonen der styret ikke lenger har tillit til daglig leder. For selskapet er det da helt nødvendig å finne en ny daglig leder. Dersom virksomheten har sikret seg at daglig leder har fraskrevet seg stillingsvernet, vil lederen måtte gå uten nærmere dialog eller begrunnelse.

En slik løsning vil også kunne være en fordel for deg som må gå. Du kan sikre deg en god sluttpakke uten å måtte stå i en potensielt langvarig og opprivende konklikt.

Hva er en «god nok» etterlønn?

Hvis du sier fra deg oppsigelsesvernet, bør du kompenseres med tilstrekkelig etterlønn. Men vær oppmerksom på at loven ikke gir noe krav til etterlønnens størrelse. Noen inngår en avtale der øverste leder frasier seg oppsigelsesvernet mot en etterlønn tilsvarende oppsigelsestiden. Vi har også sett eksempler på avtaler der leder frasier seg stillingsvernet mot en etterlønn i to uker, men det er usikkert om slike avtaler vi stå seg etter avtaleloven § 36.

I Econa ser vi at praksisen med fraskrivelse av oppsigelsesvernet har spredd om seg. Slike avtaler inngås både i mindre selskaper med beskjeden økonomi og i selskaper med større økonomiske muskler. Det vil ha betydning for påtroppende leders forhandlingsposisjon.

Det er viktig å huske at det er vanskelig å forhandle opp etterlønnen den dagen du blir bedt om å gå. All den tid du ikke har et stillingsvern og en oppsigelse du kan bestride, vil forhandlingskortene dine være dårlige.

Det er derfor viktig at dere ved avtaleinngåelsen blir enige om en etterlønn begge parter kan leve med. Vi anbefaler at du ber om en etterlønn i størrelsesorden 6–12 måneder, blant annet avhengig av bedriftens økonomi og lengden på en eventuell konkurranseklausul.

Ikke glem konkurranseklausulen!

Ofte vil en leder med etterlønnsavtale også ha en konkurranseklausul som forhindrer at du i en avtalt periode kan ta jobb i en konkurrerende virksomhet.

Det er viktig å merke seg at man gjennom en etterlønnsavtale kan fraskrive seg en del av reglene knyttet til konkurranseklausuler, for eksempel kravet om kompensasjon i perioden konkurranseklausulen gjelder. Det er altså viktig å passe på at en etterlønnsavtale minst dekker en like lang periode som en eventuell konkurranseklausul.

Det er åpenbare fordeler med en etterlønnsavtale for øverste leder og i store virksomheter er disse avtalene gjerne økonomisk romslige. Det blir mer komplisert når praksisen nå brer om seg i mindre selskaper, hvor de økonomiske ressursene er mindre, forhandlingsposisjonen til en påtroppende leder kanskje er svakere og avtalene derfor ofte dårligere.

Sjekkliste ved sluttpakke

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.