Slik forhandler du om lønn og betingelser ved ansettelse

Du har kommet deg gjennom intervjurundene og blitt tilbudt ny jobb – eller til og med mer enn én stilling! Nå er det tid for å forhandle lønn, pensjon og frynsegoder.

Econamedlem og arbeidsgiver tar hverandre i hånden etter å ha forhandlet om lønn og betingelser

Før du takker ja til ny jobb, bør du alltid forhandle om lønn og andre betingelser.

Når du har fått et jobbtilbud, vet du at arbeidsgiveren vil ha akkurat deg. Derfor er det nesten alltid rom for å forhandle om lønn og betingelser ved ansettelse i ny jobb. Her får du tips til både lønnsforhandlingen og hvilke andre betingelser du bør få inn i arbeidskontrakten.

Du skal forhandle frem en rettferdig og riktig kompensasjon for det arbeidet du skal utføre, og den skal ta hensyn til utdanningen din, erfaringen din, kunnskapen din og talentet ditt. Hvis du synes det er ubehagelig å snakke om penger, kan det hjelpe å huske at lønnsforhandlingene handler om hva du er verdt som arbeider, og hvilken verdi du bringer inn i firmaet.

Lønn

Hvis du er usikker på om lønnstilbudet er godt nok, kan du som Econa-medlem sjekke markedets mest detaljerte lønnsstatistikk for masterutdannede økonomer. Du kan også benytte deg av lønnskalkulatoren vår for å sammenlikne tilbudet med hva andre i samme bransje får. Du må være logget inn for å bruke disse tjenestene.

Startlønnen din vil påvirke lønnen din gjennom hele karrieren, siden lønnsøkninger gjerne er prosentvise. Det er nesten alltid rom for å forhandle om lønn.

Pensjon

De fleste av oss tenker mye på lønn når vi får et jobbtilbud, men mange glemmer å ta med pensjonsordningen i betraktning. Mellom en god og en dårlig pensjonsordning kan det skille opp til 30 000 kroner i året for en lønnstaker med lønn på rundt 500 000, noe som utgjør en betydelig forskjell i pensjonssparingen gjennom et arbeidsliv.

Pensjon er lønn, og du bør sørge for at du får en best mulig avtale. Det er sjelden en bedrift kan tilby deg en annen pensjonsordning enn den som er vedtatt, men du kan bruke det som et kort i forhandlingene om lønn og andre frynsegoder.

Send oss en e-post – vi svarer på spørsmål om pensjon i samarbeid med Pensjonseksperten AS.

Uføreforsikring

Uføreforsikring er et annet punkt du bør se ekstra nøye på. Noen bedrifter tilbyr uføreforsikring der de fortsetter å betale inn pensjonssparing til du når alderen for alderspensjon om du skulle bli ufør.

Frynsegoder

Det kan være lett å se seg blind på at du får noe gratis. Derfor bør du oversette frynsegodene til faktisk verdi når du vurderer lønnstilbudet. Tenk på hva frynsegodene er verdt for deg, men også på hva de koster arbeidsgiver. En ekstra ferieuke koster for eksempel arbeidsgiver mye mer enn et treningsabonnement.

Fleksibilitet i arbeidstid og -sted, betalt etterutdanning, gratis kantine og sponset barnehage er eksempler på andre frynsegoder som kan øke lønnspotten med titusenvis av kroner i året.

Vurder totalpakka før du bestemmer deg for om du vil godta arbeidsgivers lønnstilbud.

Tips til lønnsforhandlingen

Det lønner seg å vente med å bringe lønn på banen til det ligger et tilbud på bordet. Da har arbeidsgiver allerede vist at de ønsker akkurat deg, og det er et forhandlingskort i seg selv. Hvis de ønsker deg, må de betale det du er verdt.

Gjør researchen din: Bruk Econas lønnsstatistikk, se på lønnsnivå i tilsvarende stillingsutlysninger, sjekk lønnsstatistikken i fylket og prat med andre du kjenner i bransjen. Hva ville du fått i en tilsvarende stilling hos andre?

Her er våre beste tips til lønnsforhandlingene:

  • Still forberedt og vit hva du er verdt.
  • Bestem deg for den laveste summen du kan godta. Dette tallet bør du beregne basert på hvilke forpliktelser du har, hvilken livsstil du ønsker og hva du er verdt i arbeidsmarkedet.
  • Vent så lenge som mulig med å avsløre minstesummen eller hva du har tjent før, slik at du ikke får et dårligere tilbud enn du kunne fått.
  • Ha argumentene klare for hvorfor du fortjener den lønnen du ber om. De bør være konkrete og kunne backes opp av CV-en din og konkrete eksempler.
  • Hvis du prøver å forhandle om både ferietid, lønn, fleksibel arbeidstid og pensjon på en gang, kan du fremstå som grådig og useriøs. Fokuser heller på å øke totalpakka ved å fokusere på ett eller to elementer.
  • Bruk verdiargumenter (hva du kan, gjør og tilfører bedriften), ikke livsstilsargumenter (at du har huslån og barn, eller drømmer om å pensjonere deg når du er 50). Livsstilen din er ikke arbeidsgivers problem, men hvilken verdi du bringer inn, er deres fordel.

Arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen mellom deg og arbeidsgiver er et av de viktigste dokumentene du signerer i ditt liv. I kontrakten etableres og beskrives det meste som påvirker forholdet mellom deg og arbeidsgiver, og det er derfor svært viktig at du går nøye igjennom den før du signerer.

Arbeidsmiljøloven beskriver noen ufravikelige regler om hva arbeidsavtalen skal inneholde. Loven sier også at avtalen skal inngås skriftlig, at den skal tilfredsstille visse minimumsvilkår og at bestemmelsene i loven som hovedregel ikke kan fravikes i din (arbeidstakers) disfavør.

Kontrakten suppleres ofte med en personalhåndbok som beskriver spesifikke regler for oppførsel, regler og arbeidsmiljø. Gå derfor igjennom denne også før du signerer kontrakten.

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene du kan inngå. Vi forteller deg hva du bør få med i kontrakten.

Gjennomlesing av arbeidskontrakten

Er du Econa-medlem? La juristene våre lese gjennom arbeidsavtalen før du skriver under! Du får svar innen tre virkedager, og tilbudet er gratis for medlemmer som har ordinært medlemskap eller går siste året på master.