Artikler innenfor kategorien "Politikk og samfunn"
 • En sirkulær økonomi presenteres av mange som en del av løsningen på store bærekraftsutfordringer. Men hva er det egentlig og hvordan får vi til en sirkulær økonomi?

 • Nav meldte nylig om den laveste ledigheten på 14 år. Bedriftene sier at de ikke får tak i nok arbeidskraft til å betjene etterspørselen i markedet. Prisene øker. Det er press i norsk økonomi. Vi har behov for å stramme inn i norsk økonomi samt å legge til rette for nye arbeidsplasser. I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen sitt svar på hva de vil gjøre.

 • Det er ingen tvil om at EUs Green Deal og den tilhørende klassifiseringsordningen, kalt taksonomien, vil få stor påvirkning på næringslivet. Her er det viktigste du trenger å vite!

 • Økonomers rolle i klima- og miljøspørsmål er viktigere enn noensinne. Når den grønne omstillingen kommer for fullt, setter den krav til bl.a. innovasjon, nye forretningsmodeller, rapportering og ikke minst lønnsomhet. Men hvor starter du?

 • Grønn omstilling er et viktig satsingsområde for Econa. Econa skal vise at bærekraft hører sammen med business.

 • Bærekraft får en stadig større påvirkning på økonomers hverdag og de tradisjonelle økonomifunksjonene. Dermed stilles det også nye krav til kompetanse og arbeidsoppgaver. Econa har derfor en kursrekke på grønn omstilling.

 • 07.09.21

  KA er Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. I KA er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale.

 • Econa var aktive på Arendalsuken 2021, og inviterte sammen med DN ledere fra ulike hold i næringslivet for å diskutere hvorfor kvinneandelen toppledere i Norge kun ligger på 14%. Til tross for mye snakk hos politikerne, mange gode tiltak i bedriftene og en generell holdningsendring i samfunnet, mener vår adm. dir. Nina Riibe at det er alt for få kvinnelige ledere.

 • Econa og DN inviterte norske toppøkonomer til å gi sine synspunkt på hvor vi finner de lønnsomme arbeidsplassene i 2030 under Arendalsuka.

 • Med det grønne skiftet endres også økonomirollen i stor grad. De mange kravene til ikke-finansiell rapportering og klima er kommet for å bli. En CFO, controller eller business analytiker må begynne å ta hensyn til flere ting enn kontantstrøm og bunnlinja.

 • Den grønne bølgen også har truffet arbeidsmarkedet. Stadig flere bedrifter lyser ut stillinger som egne bærekraftsansvarlige, men også mange stiller krav til kunnskap om bærekraft i «tradisjonelle» økonomifunksjoner. Men hvordan skaper du din egen karriere innen bærekraft?

 • Norge er et land med et velorganisert arbeidsmarked og gode rettigheter for arbeidstakere. Det veletablerte trepartsystemet - samarbeidet mellom fagforeningene, arbeidsgiverne og myndighetene, er nøkkelen til utviklingen av sunne og gode arbeidslivsbestemmelser for alle, både som leder og ansatt.

 • I KS-området er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og en Hovedtariffavtale. Lønnsforhandlingene for Econas medlemmer gjennomføres lokalt, med unntak av undervisningsstillinger.

 • 10.08.21

  Dette området gjelder for deg som jobber i en ideell virksomhet som har avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

 • Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter og representerer om lag 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer.