Artikler innenfor kategorien "Politikk og samfunn"
 • Norske bedrifter må navigere i upløyd mark når de nye kravene til bærekraftsrapportering trer i kraft. Er det revisorene eller fagspesialistene som skal vokte skogen?

  07.04.24
 • Econa kompenserer for egne utslipp ved kjøp av klimakvoter og støtter i år et solcelleprosjekt i India.

  26.05.23
 • Sirkulærskiftet med Econa i spissen fremmer tydelige forslag for Jan Christian Vestre for hvordan næringslivet kan bli mer sirkulært.

  23.05.23
 • Før jul la Torvik-utvalget frem sitt forslag til en ny skattereform, NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. Det overordnede budskapet i utredningen er at beskatning skal flyttes fra inntekt til forbruk. Det er Econa og mange andre fagmiljøer positive til, og vi har gitt uttrykk for dette gjennom Econas høringssvar.

  20.04.23
 • – Vi må hindre at Putin får tak i teknologi, kunnskap og produkter til krigen i Ukraina, sa ass. PST-sjef Hedvig Moe fra scenen under DN Finansteknologi.

  11.04.23
 • Reisebrev fra Varmere Villere Våtere: Samtidig som vi menget oss på klimafestival i Bergen, besøkte EU-presidenten og NATOs generalsekretær Troll A-plattformen noen kilometer nordvest for oss. Det var et symbol på hvor viktig Norge er i den europeiske energiomstillingen.

  22.03.23
 • Klimatoll kan bli et av EUs viktigste politiske virkemidler for å nå sine ambisiøse klimamål. Imidlertid må Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen komme til enighet rundt detaljene før dette blir et lovverk som kan tre i kraft.

  21.10.22
 • Det er uttrykt stor bekymring blant norsk industri etter at forslaget om klimatoll ble lagt frem av Europakommisjonen i fjor sommer. Deres virkelige bekymring er imidlertid ikke klimatollen i seg selv, men at virkemidlene mot karbonlekkasje som i dag finnes i EU ETS, gratiskvoter og CO2-kompensasjon, vil bli fjernet.

  21.10.22
 • De menneskeskapte klimaendringene er nå så betydelige at vi kan kjenne dem på kroppen. Likevel fortsetter de globale utslippene å øke. For å bremse denne utviklingen må utslippene reduseres kraftig de kommende årene. Ett av grepene som Europakommisjonen har lagt fram i sin verktøykasse er CBAM, også kalt klimatoll.

  21.10.22
 • EU har ikke vært redd for å gå i bresjen for utslippskutt. Dagens tiltak har imidlertid sine smutthull, og Europakommisjonen ønsker nå å revidere dagens kvotehandelssystem, blant annet med innføringen av CBAM, også kalt klimatoll. I denne første artikkelen i serien ‘innføring i klimatoll’ forklarer vi deg de viktigste begrepene du må kjenne til for å forstå klimatoll.

  19.10.22
 • En sirkulær økonomi presenteres av mange som en del av løsningen på store bærekraftsutfordringer. Men hva er det egentlig og hvordan skaper vi en sirkulær økonomi?

  10.06.22
 • Nav meldte nylig om den laveste ledigheten på 14 år. Bedriftene sier at de ikke får tak i nok arbeidskraft til å betjene etterspørselen i markedet. Prisene øker. Det er press i norsk økonomi. Vi har behov for å stramme inn i norsk økonomi samt å legge til rette for nye arbeidsplasser. I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen sitt svar på hva de vil gjøre.

  13.05.22
 • Det er ingen tvil om at EUs Green Deal og den tilhørende klassifiseringsordningen, kalt taksonomien, vil få stor påvirkning på næringslivet. Her er det viktigste du trenger å vite!

  14.09.21
 • Økonomers rolle i klima- og miljøspørsmål er viktigere enn noensinne. Når den grønne omstillingen kommer for fullt, setter den krav til bl.a. innovasjon, nye forretningsmodeller, rapportering og ikke minst lønnsomhet. Men hvor starter du?

  13.09.21
 • Skal Norge nå sine klimamål må det en omstilling til på alle samfunnsområder. I det grønne skiftet jobber Econa særlig med å fremme kunnskapen om sirkulære forretningsmodeller og bærekraft i økonomifunksjonen.

  08.09.21