Artikler innenfor kategorien "Politikk og samfunn"
 • Econa kompenserer for egne utslipp ved kjøp av klimakvoter og støtter i år et solcelleprosjekt i India.

  26.05.23
 • Sirkulærskiftet med Econa i spissen fremmer tydelige forslag til Jan Christian Vestre for hvordan næringslivet kan bli mer sirkulært.

  23.05.23
 • Før jul la Torvik-utvalget frem sitt forslag til en ny skattereform, NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. Det overordnede budskapet i utredningen er at beskatning skal flyttes fra inntekt til forbruk. Det er Econa og mange andre fagmiljøer positive til, og vi har gitt uttrykk for dette gjennom Econas høringssvar.

  20.04.23
 • – Vi må hindre at Putin får tak i teknologi, kunnskap og produkter til krigen i Ukraina, sa ass. PST-sjef Hedvig Moe fra scenen under DN Finansteknologi.

  11.04.23
 • Reisebrev fra Varmere Villere Våtere: Samtidig som vi menget oss på klimafestival i Bergen, besøkte EU-presidenten og NATOs generalsekretær Troll A-plattformen, 65 km nordvest for oss. Det var symbol på hvor viktig Norge er i den europeiske energiomstillingen.

  22.03.23
 • Klimatoll kan bli et av EUs viktigste politiske virkemidler for å nå sine ambisiøse klimamål. Imidlertid må Europaparlamentet, -rådet og -kommisjonen komme til enighet rundt detaljene før dette blir et lovverk som kan tre i kraft.

  21.10.22
 • Det er uttrykt stor bekymring blant norsk industri etter at forslaget om klimatoll ble lagt frem av Europakommisjonen i fjor sommer. Deres virkelige bekymring er imidlertid ikke klimatollen i seg selv, men at virkemidlene mot karbonlekkasje som i dag finnes i EU ETS, gratiskvoter og CO2-kompensasjon, vil bli fjernet.

  21.10.22
 • De menneskeskapte klimaendringene er nå så betydelige at vi kan kjenne dem på kroppen. Likevel fortsetter de globale utslippene å øke. For å bremse denne utviklingen må utslippene reduseres kraftig de kommende årene. Ett av grepene som Europakommisjonen har lagt fram i sin verktøykasse er CBAM, også kalt klimatoll.

  21.10.22
 • EU har ikke vært redd for å gå i bresjen for utslippskutt. Dagens tiltak har imidlertid sine smutthull, og Europakommisjonen ønsker nå å revidere dagens kvotehandelssystem, blant annet med innføringen av CBAM, også kalt klimatoll. I denne første artikkelen i serien ‘innføring i klimatoll’ forklarer vi deg de viktigste begrepene du må kjenne til for å forstå klimatoll.

  19.10.22
 • En sirkulær økonomi presenteres av mange som en del av løsningen på store bærekraftsutfordringer. Men hva er det egentlig og hvordan skaper vi en sirkulær økonomi?

  10.06.22
 • Nav meldte nylig om den laveste ledigheten på 14 år. Bedriftene sier at de ikke får tak i nok arbeidskraft til å betjene etterspørselen i markedet. Prisene øker. Det er press i norsk økonomi. Vi har behov for å stramme inn i norsk økonomi samt å legge til rette for nye arbeidsplasser. I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen sitt svar på hva de vil gjøre.

  13.05.22
 • Det er ingen tvil om at EUs Green Deal og den tilhørende klassifiseringsordningen, kalt taksonomien, vil få stor påvirkning på næringslivet. Her er det viktigste du trenger å vite!

  14.09.21
 • Økonomers rolle i klima- og miljøspørsmål er viktigere enn noensinne. Når den grønne omstillingen kommer for fullt, setter den krav til bl.a. innovasjon, nye forretningsmodeller, rapportering og ikke minst lønnsomhet. Men hvor starter du?

  13.09.21
 • Skal Norge nå sine klimamål må det en omstilling til på alle samfunnsområder. I det grønne skiftet jobber Econa særlig med å fremme kunnskapen om sirkulære forretningsmodeller og bærekraft i økonomifunksjonen.

  08.09.21
 • Bærekraft får en stadig større påvirkning på økonomers hverdag og de tradisjonelle økonomifunksjonene. Dermed stilles det også nye krav til kompetanse og arbeidsoppgaver. Econa har derfor en kursrekke på grønn omstilling.

  08.09.21