Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Kim N. Gabrielli FOTO:

Bærekraft: Konkrete veikart kan hjelpe SMB-ene (f)

Kim N. Gabrielli er administrerende direktør i UN Global Compact Norge. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, med over 13 000 bedriftsmedlemmer verden over. Kim var tidligere assisterende generalsekretær og avdelingsdirektør i FNs barnefond UNICEF Norge. Han har også blitt kåret til E24-ledertalent, vært gründer og tok studiene i Tyskland.

De største globale utfordringene er samlet i en felles «forretningsplan»: bærekraftsmålene. Store samfunnsomveltninger, slike som bærekraftsmålene beskriver og søker å løse, setter i gang nytenkning og innovasjon i bedrifter. Derfor burde det ikke overraske noen at forretningsmulighetene ved å nå målene er estimert til 12 000 milliarder USD i året frem mot 2030. Bedrifter som setter i gang å løse bærekraftsutfordringer nå, får et uvurderlig forsprang i en verden på vei inn i vår tids industrielle revolusjon.

For å nå bærekraftsmålene er vi helt avhengig av at næringslivet integrerer bærekraft i kjernestrategien, at de både drifter ansvarlig og ser forretningsmuligheter i bærekraft og det grønne skiftet. Heldigvis har mange store bedrifter allerede dette som en tydelig prioritering. Stadig flere institusjonelle investorer ønsker også å investere i klimavennlige og bærekraftige selskaper. Beviselig bærekraftige bedrifter har flere konkurransefortrinn, som tilgang på nyutdannet arbeidskraft og på fersk kapital. Investorer og banker blir stadig mer opptatt av hva det står i bærekraftsrapportene, og er villige til å bidra med kapital til forretningsutvikling knyttet til slike utfordringer. Det viser blant annet en ny FN-rapport som fastslår at økningen i «bærekraftige investeringer» økte med 80 prosent fra 2019 til 2020. Ved å sette ord på sitt bærekraftsavtrykk og -potensial kan man for eksempel oppnå gunstigere rente og privilegert tilgang på kapital.

Samtidig er over 99 prosent av norske selskaper regnes som små og mellomstore bedrifter (SMB-er). De har rundt halvparten av landet ansatt og står for nesten halvparten av verdiskapingen. SMB-ene er derfor avgjørende om vi skal nå bærekraftsmålene. Noen er i gang allerede. Eksempler er NCPs samarbeid med Snøhetta, der en bærekraftig stol blir produsert av gjenvunnet plast. Et annet eksempel er Marealis, som ble etablert av Stella Polaris slik at restprodukter fra rekeproduksjonen fikk nytteverdi som kosttilskudd. Produktutvikling som tar utgangspunkt i å løse en bærekraftsutfordring, kan gi mer sirkulær ressursbruk, mindre avfall, lavere utgifter og bedre omdømme.

«SMB-ene må våkne.» Slik oppsummerer Regnskap Norge konklusjonen i rapporten Nordic Sustainability Reporting Standard. Men det er enklere sagt enn gjort: Bedriftsledere mangler tid og kompetanse til å gjennomføre grønn omstilling, ifølge en rapport utarbeidet for Klima- og miljødepartementet i mars. De store bedriftene har en fordel ved at de har råd til dedikerte bærekraftsansatte. Det gir dem kapasitet til å sette seg inn i bærekraftsrapportering og gir dem et konkurransefortrinn. Men mindre bedrifter er smidigere enn de store; det er kortere vei fra avgjørelse til utførelse. SMB-er har en unik mulighet til å identifisere hva som er mest vesentlig for bransjen og bedriften – hvor selskapet har positiv og negativ påvirkning på verden – for så å raskt sette løsningene ut i livet.

En måte å gjøre selskapet mer ansvarlig og bærekraftig på er å lage et tydelig veikart for selskapets bærekraftsatsing. UN Global Compacts ti prinsipper for et ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Små og mellomstore bedrifter kan dermed bruke disse ti prinsippene som et veikart som gir konkret retning for hvordan drive bærekraftsarbeid. I Norge har rundt 300 selskaper forpliktet seg til de ti prinsippene gjennom medlemskap i UN Global Compact. De må årlig levere bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan de arbeider med arbeid med bærekraftsmålene for å møte de ti prinsippene. Vi ser at disse bedriftene scorer bedre enn andre selskap på parametere for samfunnsansvar, noe som underbygger at konkrete verktøy er til god hjelp.

SMB-ene kan lede an i utviklingen for et mer bærekraftig næringsliv, men da må flere delta. Det finnes stadig flere konkrete verktøy som gjør det lettere for din bedrift å ta del i dette viktige samfunnsoppdraget.

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.