Jo høyere utdanning, jo mer likestilt er man både i yrkeslivet og på hjemmebane. Unntaket er når man ser opp til toppjobbene i næringslivet, da er det mer mannsdominert igjen.

Ragnhild Steen Jensen ,