Hvordan kan du forberede deg på lederlivets mørke sider?

Om du ikke allerede har erfart det, vil du antagelig før eller senere erfare at lederlivet også har sine mørke sider, preget av urettferdighet, usaklighet, egoisme, skjulte agendaer, maktmisbruk, uberettigede anklager og unnvikenhet.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Anita Sundby

Slike situasjoner kan oppstå uventet, og som en leder med gode intensjoner er man svært uforberedt på å håndtere dem.

Anita Sundby har selv opplevd slike situasjoner, blant annet gjennom en uryddig oppsigelse. Senere har hun intervjuet flere ledere om temaet, og dette har resultert i en bok med tittelen «Det ledere ikke snakker om». Boken lanseres i disse dager.

I dette møtet vil Anita dele av sine erfaringer og invitere til diskusjoner rundt dette vanskelige temaet. Hun har også råd om hvordan du kan være bedre forberedt på krevende situasjoner, og om hvordan du selv kan unngå å bli en destruktiv leder.

Anita Sundby er siviløkonom med bakgrunn fra ulike lederstillinger, senest som kommersiell direktør i miljøselskapet NOAH. Hun driver i dag egen konsulentvirksomhet og er også styremedlem i Econa Oslo/Akershus. Les intervju med henne i Magma her

Det blir mat og mingling fra kl. 17:00.