Ny finansavtalelov: hva er nytt og hvordan vil den nye loven påvirke kunder og tjenestetilbydere?

Er du interessert i finansiell regulering og er nysgjerrig på hvordan den nye finansavtaleloven som trer i kraft 1. januar 2023 vil påvirke både tjenestetilbydere og deg som forbruker?

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Lenke til webinaret: https://us06web.zoom.us/j/82368776857?pwd=d3RySW82RE14eFZ4QTAvUDlESjdYUT09

Er du interessert i finansiell regulering og er nysgjerrig på hvordan den nye finansavtaleloven som trer i kraft 1. januar 2023 vil påvirke både tjenestetilbydere og deg som forbruker?

Da har vi gleden av å ønske deg velkommen til dette møtet som arrangeres av Econas fagnettverk for finansielle tjenester og som er åpent og gratis for alle. 

Den nye finansavtaleloven ble vedtatt allerede i desember 2020 og i annen halvdel av september i år ble de endelige forskriftene sammen med ulike overgangsordninger publisert. Sentrale hensyn bak loven er styrket forbrukervern, forebygging av gjeldsproblemer, regulering av flere tjenester og en samlet regulering slik at kunden kan gå til samme lov for å finne alle sine rettigheter og plikter. Videre gjennomfører den nye loven fem EU-direktiver – revidert betalingstjeneste-direktiv (PSD2), betalingskontodirektivet (PAD), boliglånsdirektivet, forbrukerkredittdirektivet og fjernsalgdirektivet.

I dette møtet har vi invitert foredragsholdere fra Finans Norge, Forbrukerrådet, Finanstilsynet og Nordea som vil gi sine vurderinger sett fra ulike perspektiv og hvor du som deltaker vil få anledning til å stille spørsmål i en paneldebatt på slutten av møtet.

Vi ser fram til å se dere og ønsker vel møtt!

Program:

17:00-17:30 Møtebevertning og mingling

17:30-17:35 Introduksjon til møtet

  • ved Sigurd Mathiesen, Leder for Econas fagnettverk for finansielle tjenester

17:35-18:00  Utfordringene med ny finansavtalelov

  • ved Juridisk direktør Nils Henrik Heen og Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård

18:00 - 18:15  Ny finansavtalelov og ny lov om låneformidling

  • ved Jo Gjedrem, Forbrukerkoordinator og leder for Finanstilsynets seksjon for kundevern innen bank og forsikring

18:15 - 18:30: Pause og mingling

18.30 - 18.45 Forbrukernytte og forbrukersmerte ved ny finansavtalelov

  • ved Jorge B. Jensen, Fagdirektør i Forbrukerrådet.

18.45 - 19.00 Ny finansavtalelov – bankenes rolle og ansvar overfor kundene

  • ved Siri Hafjeld Grieg, advokat og leder for Nordeas avdeling for personmarkedet i Group Legal.

19.00 - 19.25 Panel debatt

  • paneldebatten vil bli ledet av Econa’s Fagnettverk for finansielle tjenester og det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen

19.25 - Avslutning med takk til foredragsholderne

Du kan lese om Econa’s Fagnettverk for finansielle tjenester her:

https://nye.econa.no/om-econa/lokalavdelinger/oslo-og-akershus/finansielle-tjenester/

 

Biografier

Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen er Juridisk direktør og leder for juridisk avdeling som har det overordnede ansvaret for juridiske problemstillinger i Finans Norge. Han er også Styresekretær for Sparebankforeningen og Hovedstyret i Finans Norge.

Gry Nergård

 

 

 

 

 

Gry Nergård er Direktør og leder for forbrukeravdelingen i Finans Norge  og satsingsområdet «Trygge forbrukere i et digitalt finansmarked». Styreleder i Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Jobber blant annet med trygg bruk av personopplysninger og BankID, finansavtaleloven, god rådgivning og god informasjon til forbruker (herunder klarspråk), forbrukslån og kontanter.

Jo Gjedrem

 

 

 

Jo Gjedrem er forbrukerkoordinator og leder Finanstilsynets seksjon for kundevern innen bank og forsikring. Han er utdannet jurist og har tidligere arbeidet hos Forbrukertilsynet.

 

Jorge B. Jensen

Jorge B. Jensen arbeider som Fagdirektør i Forbrukerrådet. Han har ansvar for interesseorganisasjonens innsats innen økonomisk sårbarhet, bank og finans. Han er utdannet samfunnsviter fra NTNU innen samfunnsøkonomi og sosiologi, og er etterutdannet ved Handelshøyskolen BI. Han er medlem av Finansdepartementets referansegruppe for bærekraftig finans, Norsk klimastiftelse referansegruppe for «EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet» og styret i Finansmarkedsfondet. Han har også vært del av regjeringens gjennomføringsgruppe for Egen Pensjonskonto og regjeringens referansegruppe for garantert pensjon og Banklovkommisjonen. Han har i mange år vært nasjonal fagekspert i The European Consumer Organization innen bank og finans og var sentral i etableringen av Finansklagenemnda, Etisk Bankguide og Etisk pensjonsguide i Norge. Bodøværingen startet sitt yrkesliv som universitetslektor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU, og jobbet etter det i finansbransjen og som konsulent for finansforetak, inntil han i 2008 begynte i Forbrukerrådet.

 

Siri Hafjeld Grieg

Siri Hafjeld Grieg er advokat og Leder for Nordeas avdeling for personmarkedet i Group Legal. Hun yter juridisk rådgivning til hele forretningsområdet, med hovedfokus på digitale initiativ, bruk av kundeinformasjon, utvikling av nye kunde- og produktkonsepter og samarbeidsavtaler. Siri har tidligere vært medlem i Fagutvalg Personvern i Finans Norge, samt arbeidet som advokat i IPR- og teknologiavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen.