Finansielle tjenester

Econas fagnettverk for finansielle tjenester er et nettverk som har som hovedformål å følge utviklingen i sektoren og å tilby medlemsaktiviteter og arrangementer som har allmenn interesse for ansatte i og utenfor sektoren, herunder de som ønsker å inngå i et samarbeid eller i et såkalt "øko-system" gjennom å tilby komplementære tjenester.

Med finansiell sektor menes i denne sammenheng:

  • Bank
  • Forsikring
  • Kapitalforvaltning
  • Andre finansielle rådgivningstjenester, herunder corporate finance
  • Nye tilbydere av supplerende finansielle tjenester

Finansiell sektor har de siste årene blitt kraftig utfordret i sine eksisterende forretningsmodeller grunnet at teknologisk utvikling og nye reguleringer muliggjør nye konkurranseformer og hvor stadig nye aktører presser på for å ta del i sektorens verdikjede.

I tillegg har finanssektoren hele tiden ligget i forkant hva angår digitaliserings-initiativer fordi bransjen i høy grad er prosessdrevet og derfor er både pionerer innen dette, anvendelse av kunstig intelligens og i utforming av økosystemstrategier som er også er relevante for andre bransjer og sektorer.

Nettverket vil også eksperimentere med nye møteplasser i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi og samarbeide med andre co-arrangører om nye møteformer og møteplasser. Nettverket   vil derfor søke å skape en tilknytningsmulighet for Econa - medlemmer som ønsker seg en mentor—rolle i et Fintech- selskap eller som ønsker å komme i kontakt med Fintech - miljøer som skaper tilgang på nye investeringsmuligheter.

Nettverksstyret består av Hans Christian Bjørne, Ragna Marie Bruland, Janne Britt Saltkjel og Sigurd Mathiesen (leder)

Nettverksstyret har som intensjon at ledervervet skal gå på rundgang.