Valg til hovedstyret – valgkomiteens innstilling

Econas hovedstyre består av ti medlemmer, inkludert leder. Syv av disse velges av representantskapet, og i år er tre av plassene på valg. Her er valgkomiteens innstilling til årets møte.

Valgkomiteen har i år søkt etter leder for LAU, og to ordinære styremedlemmer.  Morten Jørgensen som er leder for LAU tar gjenvalg, og det samme gjør Bjørn Munthe, som er nestleder i styret.  Valgkomiteen har, etter gode tilbakemeldinger for begge kandidatene vurdert at det er det beste for Econa at begge gjenvelges. 

Valgkomiteen har søkt etter kompetanse som supplerer den øvrige kompetansen i styret og gjenspeiler Econas satsinger.  Vi har i år satt søkelys på å rekruttere medlemmer med bakgrunn i strategisk markedsbakgrunn, erfaring fra tilsvarende organisasjoner og ledelseserfaring, samt mangfold og kjønnsbalansen i hovedstyret. 

Valgkomiteens innstilling 

Navn  

Rolle  

Status 

Start i styret  

 

Maiken Skirstad Moe  

Styreleder  

Valgt inn for 2 år i 2022 

2018  

Ikke på valg

Morten B. Jørgensen  

LAU-leder  

På valg for 2 år i 2023 

2021  

På valg

Inge-Jan Henjesand  

FU-leder  

Valgt inn for 2 år i 2022 

2022  

Ikke på valg

Bjørn Munthe  

Styremedlem 

På valg for 2 år i 2023 

2021  

På valg

Barbara Salopek  

Styremedlem 

Valgt inn for 2 år i 2022 

2022  

Ikke på valg

Bjørn-Olav Høksnes  

Styremedlem 

Valgt inn for 2 år i 2022 

2020  

Ikke på valg

Astrid Thommesen Sæbø 

Styremedlem 

På valg for 2 år i 2023 

2023 

På valg

  • Leder og nestleder av Studentutvalget velges på Econa student sitt årsmøte13. - 14. april.
  • Marianne Kringlebotn ble valgt av de ansatte i administrasjonen som ansattrepresentant inn i hovedstyret. Hun ble valgt inn for 2 år den 23. mars 2023.
  • Nestleder velges av og blant hovedstyrets medlemmer.

 

Last ned valgkomiteens innstilling 2023.