Hele ledergruppa må ansvarliggjøres for kjønnsbalansen

Econa var aktive på Arendalsuken 2021, og inviterte sammen med DN ledere fra ulike hold i næringslivet for å diskutere hvorfor kvinneandelen toppledere i Norge kun ligger på 14%. Til tross for mye snakk hos politikerne, mange gode tiltak i bedriftene og en generell holdningsendring i samfunnet, mener vår adm. dir. Nina Riibe at det er alt for få kvinnelige ledere.

Nina Riibe, Administrerende direktør, Econa

Foto: Anita Arntzen

I panelet satt Susanne Kaluza som er daglig leder på Litteraturhuset, administrerende direktør i Accenture Norge, Tonje Sandberg, og Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. 

Riibe innledet med å trekke frem Econa sine egne undersøkelser som viser at kvinner er like ambisiøse som menn. Kvinner er derimot lenger i permisjon og faller da fra i kappløpet om topplederstillingene. Til tross for engasjementet i samfunnet går utviklingen for sakte.

Se hele debatten

Hvorfor er det så få kvinnelige toppledere?

– Tross mye snakk hos politikerne, mange gode tiltak i bedriftene og en generell holdningsendring i samfunnet: hvorfor er det så få kvinnelige ledere i privat næringsliv? Dette var innledningsspørsmålet fra Riibe til panelet.

Sandberg pekte på at det per i dag er manglende ambisjoner både i ledelsen og på styrerommet. Noe hun fikk støtte av hos Kaluza.

– Hele ledergruppa må ansvarliggjøres for kjønnsbalansen i bedriften. Ansvaret skal ikke ene og alene ligge hos HR, sa den daglige lederen på Litteraturhuset.

Grefstad la til at selskaper med god kjønnsbalanse ofte får bedre resultater enn de med ujevn kjønnsbalanse. Med andre ord lønner likestilling seg.

Hva må til for å få kvinnene opp på ledernivå?

Da Riibe stilte spørsmålet om hva som må til for å få kvinnene opp på ledernivå, svarte Kaluza at det kreves strukturelle endringer, både politisk, organisatorisk og i ledergruppa.

Grefstad ville trekke frem spesielt tre punkter som hadde fungert godt i Storebrand:

  1. Rekrutteringsprosessen – Det bør alltid være med kandidater av begge kjønn i siste intervjurunde. I tillegg bør begge kjønn være representert blant intervjuerne. Grunnen til dette er at de som ansetter ofte leter etter noen som er lik dem selv.
  2. Tydelige mål – Styret bør stille krav til at kjønnsbalansen ligger på ca. 50% både i ledelsen og i bedriften generelt.
  3. Rapportere – I tillegg må man rapportere på målene som er satt, samt aktivt prøve å nå målene.

Les mer om Econa sin politikk på Kvinner og toppledelse

Hva må kvinnene gjøre?

For å bli toppleder var Kaluza klar på at kvinner må tørre å satse. De må takke ja til en lederstilling om muligheten byr seg. Hun trakk også frem fleksibiliteten i det å være leder med småbarn.

– Som leder eier du din egen timeplan. Denne fleksibiliteten har man derimot ikke i like stor grad lenger ned i systemet, poengterte Kaluza.

Sandberg la til at det er veldig viktig å tenke hvilke roller man tar underveis for å bygge seg opp en lederkarriere.

– Det er viktig å rekke opp hånden og si at man har lyst til å være leder, og vise frem hvilke kvaliteter man har, sa en engasjert Sandberg.

I tillegg mente hun at kvinner må tørre å gi slipp på noe. Man må ikke gjøre alt husarbeidet, her kan partneren hjelpe til.