Fem råd til grønn omstilling i 2021

Økonomers rolle i klima- og miljøspørsmål er viktigere enn noensinne. Når den grønne omstillingen kommer for fullt, setter den krav til bl.a. innovasjon, nye forretningsmodeller, rapportering og ikke minst lønnsomhet. Men hvor starter du?

Foto: Canva

Econa er medlem i Skift - Næringslivets klimaledere, og vi inviterte Bjørn Haugland, adm.dir. i Skift, og Maria Borge Andreassen, kommersiell direktør i Jernia, for å snakke om de grønne trendene for 2021. Sammen med Nina Riibe, adm.dir. i Econa, diskuterte de mulighetene og utfordringene grønn omstilling gir – og ikke minst hvor en kan starte!

Les mer og signer prinsippene!

Her er fem gode bærekraftsråd

  1. Hovedtrenden i næringslivet er at bærekraft skiftes fra å handle om kommunikasjon, til å bli en integrert del av forretningsmodellen og verdikjeden. Kort sagt, så flyttes bærekraft fra Power Point til Excel!
  2. Enhver bedrift må starte «rengjøringen» hos seg selv og redusere egne utslipp. Neste steg er å stille krav til leverandører, legge om drift, fornye produktporteføljen og til slutt endre forretningsmodellen.
  3. Søk samarbeid, lær av andre og la deg inspirere av gode løsninger! Den grønne omstillingen skjer når hele næringslivet kommer sammen og jobber mot felles mål.
  4. Arbeidet mot grønn omstilling må skje i styrerommet. Ved å omsette prinsipper om bærekraft, som grønn omstilling, mangfold og livslang læring, til konkrete mål og strategier, vil bedriften lykkes. Du får det du måler!
  5. Følg med på trender i forbrukermarkedet. For Jernia, for eksempel, betyr det at de legger til rette for flere tjenester, som knivsliping, utlån av utstyr og gjenvinning av produkter.

Vil du høre mer om grønn omstilling? Se hele kurset i opptak