Den nye økonomirollen

Med det grønne skiftet endres også økonomirollen i stor grad. De mange kravene til ikke-finansiell rapportering og klima er kommet for å bli. En CFO, controller eller business analytiker må begynne å ta hensyn til flere ting enn kontantstrøm og bunnlinja.

Den nye CFO

Foto: Unsplash

For å diskutere endringene i økonomifunksjoner inviterte vi CFO i Yara, Lars Røsæg, og leder for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte, Hanne Solem, til vårens kursrekke på grønn omstilling. Sammen med Nina Riibe diskuterte de nye begreper, som CFO 2.0 og Chief Value Officer, og ikke minst hvilke krav som nå stilles:

– Vi valgte å bruke tittelen CFO, men jeg vet at de endringene vi skal snakke om i dag, er like viktige for controllere og business analytikere som konsulenter, revisorer og gründere. Det handler om hvordan bedriften skaper verdi og resultater, og ikke minst hvordan vi måler det, innledet Nina med. 

Finn alle oppsummeringer og opptak

Store endringer for økonomer

Landskapet for økonomen er i massiv endring. Selskaper opplever økte krav og forventinger fra ulike hold.

– Hva er driverne i ditt selskap? Eier og investorer er noen av de viktigste driverne, men det kan også være leverandør, konkurrenter eller kunder, sier Hanne Solem.

– Dessuten må vi ikke glemme reguleringene som kommer, slik som EUs taksonomi.

Lars Røsæg mener at du som økonom blir enten mer – eller mindre – relevant. Status quo er ikke et alternativ:

– Når det settes kostnader på ikke-finansielle faktorer, driver det økonomirollen også til en mer strategisk rolle, understreker han. 

Hva kan økonomirollen gjøre?

Alle tre er klinkende klare på at økonomer, og økonomirollen i et selskap, er essensiell for både business og bærekraft. Solem mener flere og flere toppledere vil forvente at økonomifunksjonen svarer ut performance bredere. Røsæg er enig:

– Se på hvilke ikke-finansielle parametere som er viktige for oss, og start i det små. Vi økonomer er rågode på kvalitet i data, og vi må bruke de samme verktøyene for å integrere bærekraft i kjernevirksomheten. Bærekraft må bli en del av performance-dialogen, understreker Røsæg. 

Vi økonomer er rågode på kvalitet i data, og vi må bruke de samme verktøyene for å integrere bærekraft i kjernevirksomheten

Praktiske tips og verktøy for SMBer

Men for mange små og mellomstore bedrifter kan det være vanskelig å navigere i en jungel av bærekraft. Riibe utfordret de to på å komme med konkrete råd til hvor man kan starte.

– Se på hva rundt ESG som påvirker oss mest, men husk også å definere: hva betyr bærekraft for oss? Så kan du så smått begynne å følge noen nøkkeltall, sier Røsæg.

Solem understreker viktigheten av at strategi og KPIer har både en klimaeffekt og en kommersiell effekt:

– Det kan være lurt å gjøre en vesentlighetsanalyse, og for eksempel en SWOT eller Porter, men med bærekraftsbrillene på! Se på bærekraft med en business mindset

Noen trusler, men også uante muligheter

Både han og Solem oppfordrer til å prøve og feile, ta de små stegene og vise nysgjerrighet og interesse rundt tema. At det som er bra for verden også kan være bra for bedriften, er det ingen tvil om:

– Det finnes noen trusler, men absolutt flere muligheter. Nøkkelen er å finne ut hva som er deres vinnende ambisjon, sier Solem.

Røsæg avslutter:

– La deg inspirere av ulike prinsipper, guidelines og kunnskap som finnes der ute. Veien blir til hvis man går!

Les mer og signer prinsippene!

Vil du vite mer om den nye økonomirollen? Se hele kurset i opptak