Econa og Skift

Skift – Næringslivets klimaledere er et nettverk på toppledernivå som jobber for å identifisere forretningsmuligheter i det grønne skiftet på vei mot nullutslippssamfunnet. Econa er en aktiv deltaker i nettverket som leder av Sirkulærskiftet og eier av Grønne økonomer.

F.v. Anniken Aarrestad og Nina Riibe presenterer arbeidet i Sirkulærskiftet hos Skift.

Foto: Jonas Aarseth Tvedt

Sirkulærskiftet 

For å nå våre klimamål for 2030 og 2050, hvor Norge skal bli et lavutslippssamfunn, er omstillingen til en sirkulær økonomi helt nødvendig. Imidlertid er vi kun 2,4 prosent sirkulære i Norge i dag, mot et globalt snitt på 7,2 prosent ifølge The Circular Gap Report. Econa ved Nina Riibe leder et nettverk bestående av 12 toppledere fra norske bedrifter og organisasjoner som jobber for å snu trenden.

En av hovedutfordringene i Norge er at vi har et lovverk som støtter lineære prosesser, noe som gjør det vanskelig for bedrifter å skape sirkulære forretningsmodeller. Nettverket jobber med å identifisere de rettslige barrierene og påvirke politiske beslutningstakere til å fjerne eller endre dem. I tillegg jobber Sirkulærskiftet med å inspirere andre til å skape sirkulære forretningsmodeller. 

Grønne økonomer

«Grønne økonomer» er et felles initiativ av Econa, Skift og Deloitte som setter søkelys på hvordan bedrifter bør implementere og operasjonalisere bærekraft i den daglige driften. Siden det er økonomi og regnskap som skal løse informasjonsbehovet i overgangen til det grønne skiftet, må bevisstheten og kompetansen økes blant økonomer. Først da kan de bidra på det de kan best – levere på tall, prognoser og styringsinformasjon – og slik redusere risiko og bygge mer bærekraftige forretningsmodeller.

Grønne økonomer har etablert 10 prinsipper for bærekraft i økonomifunksjonen. Selskaper som har signert prinsippene får en møteplass hvor de kan utveksle råd, få tilgang til beste praksis og innføring i de siste lovforslagene fra norske myndigheter på bærekraftsrapportering og klimarisiko. Initiativtakerne jobber kontinuerlig med å forbedre prinsippene og holde dem relevante. 

Kontaktpersoner

Sirkulærskiftet: Anniken Aarrestad

Grønne økonomer: Christoffer Gundersen