Begrensninger i medlemstilbudet

For medlemmer som betaler redusert kontingent er det noen begrensninger i medlemstilbudet.

Fullt betalende medlemmer, medlemmer som er 1. år i arbeid og 2. år i arbeid, stipendiater og medlemmer under etterutdanning har full tilgang til medlemstilbudene i Econa.

Du må likevel ha vært medlem i 3 måneder for å benytte juridisk bistand. Ved utmelding og innmelding igjen, må det påløpe nye 3 måneder.

Medlemmer i utlandet

For medlemmer i utlandet er det begrensninger i det juridiske tilbudet, der vi kun påtar oss saker knyttet til norske arbeidsgivere og norsk rett. Medlemmene mottar heller ikke tidsskriftet Magma i posten.

Pensjonister, yrkespassive, arbeidsledige og redusert inntekt (mindre enn 50% stillingsbrøk)

Disse kategoriene kvalifiserer ikke til juridisk bistand.

Ektefelle og samboer

Her mottar husstanden kun et eksemplar av tidsskriftet Magma i posten.

Studenter

Studenter har ikke mulighet til å benytte juridisk bistand, bortsett fra gjennomlesing av arbeidskontrakt knyttet til første ordinære jobb (ikke deltidsjobb under studiet).

Det er kun masterstudenter som mottar tidsskriftet Magma i posten (husk å oppgi riktig postadresse på studiestedet ditt).