Samarbeid mellom studenter og lokalavdelingen

Studentene er de fremtidige medlemmene av lokalavdelingen, og det er i overgangen fra student – nyutdannet i arbeidslivet vi mister flest medlemmer, samtidig som dette er organisasjonens fremtidige medlemmer.

Foto: Ronja Sagstuen Larsen
Tekst: Live Olsen Hølmo

Et forslag til tiltak for å snu denne trenden er å inkludere studenter fra deres lokale studentgruppe til å sitte i lokalavdelingsstyret. Noen styrer har studenter som et eller flere styremedlemmer, som da har stemmerett i styresaker. Andre styrer har studenter som faste gjester på styremøtene. Dette ser vi fører til godt samarbeid på tvers, og Econa oppfordrer alle lokalavdelingene som har studentgruppe i samme by til å gjøre det samme.

Det er også et smart tiltak å ha et samarbeidsarrangement i halvåret. Her skaper dere en møteplass mellom det lokale næringslivet og fremtidens arbeidstakere. Dette kan både studentene dra nytte av, men også de som er etablerte i arbeidslivet, ved å utveksle kunnskap og erfaring, og stifte nye bekjentskaper.