Dokumentasjon av styrearbeidet

For effektivt arbeid i styret, så er det viktig med et felles elektronisk arkiv der alle styrepapirer blir lagret. Dette er også et avgjørende verktøy for kommende styrer, som trenger å se hvilke saker som tidligere er behandlet. Det jobbes med løsninger for dette, og dette avsnittet er under arbeid.

Tekst: Live Olsen Hølmo

For å sikre god kunnskapsoverføring, og på samme tid sikre dokumentasjon av styrets arbeid, har hver lokalavdeling har et eget arkiv på «Teams.

Når administrasjonen i Econa får melding om utskiftinger i lokalavdelingens styre blir tilgangen til lokalavdelingens område der. Det er viktig at alle dokumenter blir lastet opp til den respektive mappen så snart de er blitt godkjent. Econa har også tilgang til arkivet, og henter ut informasjon fra dette. Nye styremedlemmer vil også ha tilgang til tidligere dokumenter.