Econa Bergen

Lokalstyret i Bergen er bredt sammensatt med personer fra en rekke forskjellige bransjer, ulike roller og ikke minst i aldre som strekker seg fra nyutdannede til godt erfarne økonomer. Vi jobber for at våre medlemmer skal ha et godt tilbud om lokale aktiviteter som gir faglig utvikling og møtearenaer for økonomer.

Lokalavdelingsstyret Econa Bergen

Foto: Econa
Illustrasjon lokalavdeling  Bergen Econa

Econa Bergen har et stort nedslagsfelt, med medlemmer i hele Hordaland, der hovedtyngden er i bergensområdet. Næringslivet er variert, med stor verdiskapning innenfor næringer som finans og forsikring, energiforsyning, transport og havbruk. Det er også høy aktivitet innenfor næringsklynger som marin, maritim og «det grønne skiftet». Universitets- og høyskolesektoren og tilhørende forskning og utviklingsaktiviteter er godt representert med blant annet Norges Handelshøyskole, Høyskolen på Vestlandet, BI og Universitetet i Bergen. Videre har vi god tyngde i offentlig sektor for øvrig; kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Vi mener at det er en spennende tid å være økonom. Med Vestlandet som bakteppe, så er det bare fantasien som setter grenser. Vi er Econas nest største lokalavdeling, og ønsker å være proaktive og mobilisere våre medlemmer til å ta en sentral rolle i utviklingen av både næringslivet og økonomifaget.

Se kommende kurs og arrangementer fra Econa Bergen her!

Vi legger vekt på å ha et bredt tilbud til medlemmene i Bergen: både faglige, sosiale, kulturelle og ikke minst våre populære familiearrangementer.  På møtene gir vi deg alltid anledning til å bruke tid på å bli kjent med de andre deltakerne, før møtestart. Ofte har vi lett servering, og pausene er viktige for å mingle. Vi har mellom 20 og 30 arrangementer hvert år, så her kan alle finne noe som er av interesse! 

Hvorfor bli medlem?

  • Et bredt tilbud av ulike typer av arrangementer.
  • Gode mulighetene til nettverksbygging.

Her er noen MAGMA-artikler som vi i Econa Bergen har skrevet: 

Salgsbetingelsene finner du her.

Vil du engasjere deg i Econa?

Vi trenger styremedlemmer i alle aldre, kjønn og med ulike bakgrunner, så om dette virker interessant for deg – søk da vel!

Send en kort beskrivelse av deg selv og din bakgrunn, og si gjerne noe om hva du ønsker å bidra med i styrearbeidet. CV og søknad med kontaktinformasjon kan sendes til jan.tangenes@uib.no