Jeg er nyansatt i kommunen. Hva bør jeg huske på?

Hvis du kommer fra privat sektor, er den største forskjellen at i kommunen så forhandler tillitsvalgte på vegne av deg i de årlige lønnsforhandlingene.

Det som kan virke forvirrende er at hovedtariffavtalen er delt opp i flere kapitler. De fleste av Econas medlemmer er plassert inn i kapittel 5. De som er ledere, er plassert innenfor kapittel 3. Begge disse kapitlene legger opp til lokale forhandlinger.

Noen få av Econas medlemmer er derimot plassert i kapittel 4. I dette kapitelet vil lønnsforhandlingene skje på sentralt hold. Det vil si at partene sentralt blir enige om justeringer på lønnstrinn og hvor mye som skal ut til lokale forhandlinger. De fleste av Econas medlemmer i kapittel 4 er lærere, og vi jobber aktivt for at også denne gruppen skal bli en del av kapittel 5 med lokale forhandlinger.

Hvis du har noen spørsmål til tariffavtalen eller lønnsforhandlinger bør du ta kontakt med din lokale tillitsvalgt i første omgang. Du kan også kontakte Econa sentralt.

For at de tillitsvalgte skal vite hvem de forhandler for, så er det avgjørende at du registrerer din nye arbeidsgiver på Min profil. Hvis du glemmer å oppdatere, er det en risiko for at tillitsvalgte ikke vet at du er medlem og at du egentlig skal være med i lønnsforhandlingene. Det er derfor lurt at du tar kontakt med tillitsvalgt så raskt som mulig og gjør vedkommende oppmerksom på at du er medlem av Econa.

Det er også muligheter for å få lønnen vurdert dersom du har fått vesentlige endrede arbeidsoppgaver, eller at du har fått tilbud om en bedre betalt jobb et annet sted. Det er som regel tillitsvalgte som gjennomfører drøftingene for deg. Tillitsvalgte sitter derimot ikke på full oversikt om deres medlemmer har fått store endringer i jobbene sine eller fått noen jobbtilbud. Det er derfor viktig at du selv tar kontakt med tillitsvalgt dersom du ønsker at det skal gjennomføres drøftinger for å få lønnen din vurdert. 

Andre ting som det er viktig å være klar over, er at Econa har en tariffavtale med KS. Denne heter hovedtariffavtalen mellom Akademikerne og KS. KS representerer alle kommunene i Norge minus Oslo kommune som er et eget tariffområde. Tariffavtalen gir mange rettigheter til deg som ansatt, herunder retten til full lønn under sykdom og foreldrepermisjon. Det er lurt at du undersøker denne nærmere. Du kan lese mer om forhandlinger mellom partene her.

5 tips til deg som er nyansatt i kommunen

  • Oppdater arbeidsgiver på mitt Econa
  • Meld fra til din arneidsgiver at du er organisert i Econa. Da er du sikret at du ikke blir "glemt" i lønnsforhandlingene
  • Ta kontakt med lokal tillitsvalgt
  • Ta kontakt med tillitsvalgt for å vurdere om du kan kreve lønnsvurdering.
  • Les deg opp på rettighetene som fremgår av hovedtariffavtalen
  • Gjør deg kjent med hvilket kapittel du er plassert inn i for å få oversikt over hvordan lønnsforhandlingene gjennomføres for deg.