Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet i dag 22. april. – Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug. Les mer her.

Avtaleverket 

I Oslo kommune er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale (dokument 24) og Overenskomster mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene (dokument 25).

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Overenskomsten (dok 25) inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner mv.

Her finner du Hovedavtalen (dok 24)

Her finner du Overenskomsten (dok 25)

Forhandlingsmodellen i Oslo Kommune 

Stillinger i Oslo kommune er som hovedregel innplassert i et lønnsrammesystem. Forhandlinger om lønnsrammesystemet, herunder lønnsendringer for stillingsgrupper, skjer sentralt. 

Hovedtariffoppgjørene foregår da sentralt mellom Oslo kommune og Akademikerne, men slik at hver enkelt forening i Akademikerne har partsrettigheter slik at avtalen inngås med Econa. Econa er med i
forhandlingsutvalget. I lønnsoppgjøret kan det avsettes midler til tillegg på lønnstabellen, justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. De sentrale avtalepartene fastsetter størrelsen av en eventuell avsetning til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.
 

Akademikerne og Oslo kommune

Akademikerne og Econa mener forhandlingssystemet i Oslo kommune må endres. Vi mener lønnsforhandlingene skal skje lokalt i den enkelte virksomheten. 

Akademikerne kommune forhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av over 4100 ansatte i kommunens etater, bydeler og foretak.

Akademikerne jobber for å endre og modernisere lønnssystemet i Oslo kommune, og få på plass lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Oslo kommune er i dag den eneste offentlige arbeidsgiveren der Akademikernes medlemmer har et såkalt sentralt lønnssystem.

Lokale forhandlinger kan løse rekrutteringsutfordringer

Akademikerne jobber for en konkurransedyktig og moderne offentlig sektor, og mener at markedsbasert og desentralisert lønnsdannelse er et bærende prinsipp for å få dette til. Det gir virksomhetene evne til å lede effektivt og til å løse rekrutteringsutfordringer ved å bruke lønn som virkemiddel. I offentlig sektor er kollektive lokale forhandlinger normalen for Akademikernes medlemmer. Det er kun Oslo kommune og lektorene i KS som har sentrale forhandlinger.

Lokale forhandlinger gjør at virksomhetene og etatene i kommunen kan bruke lønns som virkemiddel for å beholde og rekruttere viktig kompetanse, og dermed tilby gode tjenester til innbyggerne.

Her finner du Akademikernes veilder for lønns- og arbeidslivspolitikken i Oslo kommune