Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen.

I Oslo kommune er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale (dokument 24) og Overenskomster mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene (dokument 25).

Les mer om lønnsoppgjøret for 2022

Avtaleverket 

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Overenskomsten (dok 25) inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner mv.

Forhandlingsmodellen i Oslo Kommune 

Stillinger i Oslo kommune er som hovedregel innplassert i et lønnsrammesystem. Forhandlinger om lønnsrammesystemet, herunder lønnsendringer for stillingsgrupper, skjer sentralt. 

Hovedtariffoppgjørene foregår da sentralt mellom Oslo kommune og Akademikerne, men slik at hver enkelt forening i Akademikerne har partsrettigheter slik at avtalen inngås med Econa. Econa er med i
forhandlingsutvalget. I lønnsoppgjøret kan det avsettes midler til tillegg på lønnstabellen, justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. De sentrale avtalepartene fastsetter størrelsen av en eventuell avsetning til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.
 

Econa (og Akademikerne) mener forhandlingssystemet i Oslo kommune må endres. Vi mener lønnsforhandlingene skal skje lokalt i den enkelte virksomheten.