Opplæring for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt får du nødvendig opplæring og kursing som hjelper deg å utføre vervet ditt til det beste for medlemmene. Se opplæringsmodeller og kurs du kan melde deg på.

Som tillitsvalgt skal du få tilgang til morsomme kurs, personlig utvikling og nyttig erfaring. Å møtes i sosiale arenaer er viktig for rollen som tillitsvalgt og noe Econa fokuserer mye på. Vårt mål er at kursene ikke bare skal gi dere den faglige påfyllet dere trenger for å utføre deres verv, men være en møteplass hvor tillitsvalgte fra hele landet kan møtes og utveksle erfaringer. Å knytte kontakter på tvers og utveksle ideer er utrolig verdifullt og noe vi jobber mye med.

Våre tillitsvalgte får permisjon med lønn for å delta på Econas kurs og konferanser. Econa dekker reise og opphold.

Bygg kompetanse som tillitsvalgt

Det skal være attraktivt og kompetansebyggende å ha verv i Econa, og vi legger stor vekt på å tilby opplæring til den enkelte tillitsvalgte. Dette både til deg som er ny i vervet, og som jevnlig oppdatering av deg som har vært tillitsvalgt en stund. Vårt opplæringsforløp betsår av et digitalt grunnkurs samt 4 faste kurs. Målet er at alle nye tillitsvalgte får fullført og gjennomført forløpet i løpet av sitt første år som tillitsvalgt. Tillitsvalgtkonferansen arrangeres årlig, og er en arena som fokuserer på opplæring, inspirasjonsforedrag og sektorvis samling. I tillegg til kurs har vi og gode digitale verktøy som e-læringsfilmer og Advokatbotten (links)

Kursene blir lagt ut fortløpende i vår kurskalender og alle tillitsvalgte vil i tillegg få en egen invitasjon på e-post.

1. Introkurs for tillitsvalgte (digitalt)

Alle nye tillitsvalgte i Econa vil få tilbud om et digitalt introkurs. Dette vil bli sendt på e-post kort tid etter du er regsitrert som tillitsvalgt. Kurset består av en serie filmer med spørsmål du må svare på underveis. Kurset vil gi deg grunnleggende forståelse av rollen som tillitsvalgt og hvilke oppgaver som forventes av deg. Dette er et introduksjonskurs hvor du får en rask innføring i hva du må huske på i rollen og vil også veilede den tillitsvalgte til hvor man finner mer informasjon og hvordan melde seg på flere kurs. Kurset tar ca 35 min å fullføre.

2. Grunnkurs for tillitsvalgte (mars)

Det fysiske grunnkurset avholdes vanligvis i begynnelsen av mars. Grunnkurset gir deg blant annet kunnskap om Econa og Akademikerne, rollen som tillitsvalgt, og avtaleverket som gjelder for det tariffområdet du er tillitsvalgt for. Formålet med kurset er å gi dere en bevisstgjøring av hva det vil si å være tillitsvalgt og samtidig gi deg de verktøy du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen på en god måte.

3. Omstillingskurs (januar)

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller omstillinger som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer stadig nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Som tillitsvalgt er det viktig å finne sin posisjon i lokale omstillingsprosesser. Omstillingskurset tar for seg omstillinger i organisasjoner fra et juridisk perspektiv og passer for tillitsvalgte i alle sektorer.

4. Forhandlingskurs (september)

Forhandlingskurset arrangeres vanligvis i begynnelsen av september. En av de viktigste oppgavene til tillitsvalgte i stat og kommune er å forhandle lønn på vegne av sine medlemmer, og forhandlingskurset gir deg god trening i hvordan du kan håndtere en forhandlingssituasjon på en god måte.

Forhandlingskurset inkluderer forhandlingsteknikk, opplæring i hovedtariffavtalen og et praktisk  forhandlingsspill med veiledning underveis. Kurset er beregnet på ansatte i stat og kommune.

For tillitsvalgte i Spekterområdet arrangeres tilsvarende kurs i samarbeid med andre Akademikerforeninger vanligvis på vårparten.

Tillitsvalgtkonferansen (november)

Å delta på regional tillitsvalgtkonferanse er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Her finner du en arena for erfaringsutveksling på tvers av bedriftene, kompetansepåfyll, motivasjon og hyggelig samvær. Tillitsvalgtkonferansen er en årlig begivenhet som vanligvis arrangeres i november. Alle tillitsvalgte, både nye og etablerte, oppfordres til å delta.

Kurs i regi av Akademikernes

Econa er medlem i Akademikerne. Akademikerne tilbyr et bredt spekter av kurs, konferanser og frokostmøter. Følg med på deres nettsider for å holde deg oppdatert. Invitasjon til kurs Econa arrangerer i samarbeid med andre foreninger og Akademikerne vil sendes ut til tillitsvalgte som er i målgruppen. Som tillitsvalgt er du alltid velkommen til å melde deg på.

Ta kontakt med Econas arbeidslivsavdeling på epostadresse; forhandlinger@econa.no for å avklare om foreningen kan dekke reise og oppholdskostnader der det ikke fremgår eksplisitt. Vi ber om at dette gjøres i forkant av påmelding.

Se og meld deg på kurs i regi av Akademikerne

E-læringsfilmer

Econa har over 50 filmer som ligger ute på vår nettside. Filmene er sortert i flere kategorier. Eksempelvis under kategorien «Tillitsvalgtes rolle», vil du finne syv filmer som omhandler hvordan den tillitsvalgte skal opptre under ulike situasjoner på arbeidsplassen. Det er også filmer som er kategorisert under ulike tariffområder. Der filmene ikke er kategorisert under et spesifikt tariffområde, vil filmene gjelde for alle sektorer herunder privat sektor.

Du finner e-læringsfilmene her lenken

Advokatbotten

Econa har en Advokatbot som befinner seg nede i høyre hjørne på innloggede sider. Advokatbotten er trent opp til å svare på dine spørsmål innenfor arbeidsrett. Vi har også lagt inn lenker til relevante filmer og artikler basert på det du søker på. Du vil dermed ha muligheten til å fordype deg nærmere i emnet.

For å se nærmere hva Advokatbotten kan hjelpe deg med, se gjerne vår film Hvordan bruke Advokatbotten.

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.