Tariffoppgjøret 2022 Spekter Helse

Akademikerne og Spekter kom til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene 5.april 2022. Partene forhandlet om overenskomstens del A, samt frister for oppgjøret. A-delsoverenskomsten ble prolongert (forlenget).

Akademikerne helse og Spekter kom til enighet om de sosiale bestemmelsene i A1-forhandlingene 3.mai 2022. Resultatet er en videreføring av de sosiale bestemmelsene. I tillegg er partene enige om å gjennomføre en redaksjonell gjennomgang av protokoll og overenskomstdel.

  • Partene lokalt skal lage en fremdriftsplan for oppgjøret. Det skal avholdes et planleggingsmøte innen 25.april hvor også grunnlagsdata presenteres jf. overenskomstens del A pkt. 5.
  • Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene med unntak av Legeforeningen er 11. mai.
  • Frist for å be om bistand i de lokale forhandlingene er 2.juni kl. 15. Det forutsettes at det avholdes reelle forhandlinger før de lokale parter ber om bistand.
  • Lokale forhandlinger avsluttes 10.juni kl. 15.

Her finner du protokoller fra A og A1 forhandlingene:

Overenskomst del A protokoll

Overenskomst del A1 Område 13 protokoll

Overenskomst del A1 Område 10 protokoll

Avsluttende protokoll område 10

Avsluttende protokoll område 13

Mer informasjon om oppgjøret finner du på Akademikernes side her Lønnsoppgjør helse - Akademikerne

Les mer om Spekter Helse.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.