Tariffoppgjøret 2022 SAN

Status 13. juni 2022

Det ble gjennomført fase 3 forhandlinger i område 4 den 10. juni 2022. Utpå kvelden ble partene enige. Oppgjøret i område 4 kan dermed effektueres. Med dette er det enighet innen alle områder unntatt område 11.

 

Ta kontakt med sektoransvarlig Fredrik Riise dersom det er noen spørsmål, fredrik@econa.no  

 

Status 3. juni 2022

Avsluttende protokoll er signert for områdene 1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9. Område 4, hvor ca. halvparten av Econas medlemmer er plassert, er forhandlingene nå løftet opp til fase 3. Det vil si at det er de sentrale parter som forhandler videre. Fase 3 forhandlingene vil bli gjennomført 10. juni.

 

Innledende forhandlinger

SAN og Spekter møttes den 5. april til innledende forhandlinger i årets hovedoppgjør. Partene har forhandlet om overenskomstens del A, i tillegg til frister for resten av oppgjøret.

A-delen ble i hovedsak prolongert. Partene er enige om at veilederen for kompetanseutvikling som er utarbeidet av partene i fellesskap skal tas i bruk i virksomhetene.

Under forhandlingene har Econa gjennom SAN løftet frem flere viktige temaer, som blant annet at lokale forhandlinger skal baseres på de fire kriterier. I tillegg har det fra Econas side blitt fremhevet at lønnssamtalen er en forutsetning for at den lokale lønnsmodellen skal fungere som avtalt. Begge parter ser behov for fellesopplæring innenfor de temaene som ble diskutert.

Forhandlingsfristene ble som følger:

Område 1, 3, 4, 7, 9, 12 og ikke innplasserte virksomheter: fredag 13. mai kl. 1200

Område 2 Norges Bank: fredag 6. mai kl. 1500

Område 6 (NRK): fredag 6. mai kl. 1500

Område 8 Posten: fredag 6. mai kl. 1500

Nå starter de virksomhetsvise forhandlingene om den enkelte B-del og lønnsutviklingen for våre medlemmer. 

Du kan lese protokollen fra de innledende A-delsforhandlingene her.

Du kan lese om tariffområdet SAN her.