Toppledere har også behov for Econas advokater

Ledere er også arbeidstagere og trenger juridisk bistand i mange ulike saker. Toppleder Trond Langeland tok kontakt med Econas advokater.

Portrett av Econa-medlem og toppleder Trond Langeland

Trond Langeland

Mange toppledere vil kanskje tenke at Econa ikke er for dem, og velger heller å betale skyhøyt for private arbeidsrettsadvokater. Min erfaring med Econas advokater er at de holder et like høyt nivå som de skarpeste advokatene man betaler for. De er godt trent på forhandlinger og til å unngå konflikt, sier Langeland.

Både ledere og medarbeidere kan ha spørsmål om bonus, arbeidstid, jobbkontrakt og feriepenger. Dette er ikke unikt for en spesiell gruppe.

Econas advokater får inn mellom 1500 og 2000 saker i året. Hovedvekten av sakene dreier seg om inngåelse av:

  • ny arbeidsavtale
  • organisasjons- og stillingsendringer
  • arbeidstid/overtid
  • oppsigelse eller inngåelse av sluttavtale

De som tar kontakt, er fordelt i alle sektorer, bransjer og ikke minst nivåer.

Det gjelder å være tidlig ute

Langeland er Senior Vice President i den globale møbelprodusenten Flokk, og kommer fra topplederstillingen i skoprodusenten Viking. Før dette har han lang erfaring som toppleder i bransjer innen elektronikk og konsumentvarer. Han har jobbet både globalt og nasjonalt, alltid i internasjonale selskaper.

Selv har han sparret med Econa i to prosesser, der Econa hjalp ham både ut av og inn i nye arbeidskontrakter. I begge tilfellene så han at stillingen hans sto på spill og at han måtte ta affære raskt. Derfor tok han tidlig kontakt for å få råd om hva som var riktig å gjøre.

– Jeg skjønner ikke at det skulle være forskjell på å gi bistand og å være en god rådgiver for både medarbeidere og ledere. Ofte er problematikken like relevant.

Langeland legger heller ikke skjul på at han tenkte at dette kunne være den billigste og mest effektive måten å få hjelp på. Advokatene i Econa er tross alt meget erfarne innenfor disse områdene. Og utfallet er han godt fornøyd med.

– Jeg er sikker på at Econas advokater sitter på høy kompetanse. De er vant til å jobbe med økonomer, de ser ulike problemstillinger hver dag, og de kjenner forhandlingene godt.

Men for å få til gode løsninger, må man bidra selv også. En sak har alltid minst to parter, og målet er å få til en OK løsning for begge to.

– Man blir ofte selvopptatt når man står i en krevende situasjon på jobben. Da er det avgjørende å forstå at det er et samspill med de som hjelper og en selv, avslutter Langeland.

Kontakt advokatene våre for gratis bistand i arbeidslivssaker.

Les flere inspirerende medlemshistorier