Mentormøter gir nye perspektiver og nettverk

Mange kan kjenne seg igjen i det å ha en sparringspartner. Ifølge mangeårig Econa-mentor Ketil Sundelin er det ofte stor verdi i å velge en helt ekstern, uavhengig person.

Alle kan trenge en å lufte tanker og ideer med – uten at man nødvendigvis trenger svar på alt. Man har ofte mange rundt seg man kan spørre til råds, men det blir noe annet å snakke med en som er helt uavhengig og ekstern, sier Ketil Sundelin.

Det er nå tre år siden han for første gang valgte å delta som mentor i Econas mentorprogram. Tromsøværingen, som har snart 30 års erfaring fra ulike selskap og roller i næringslivet etter studier på NHH i Bergen, sier at han utvilsomt ser stor verdi i det å dele av egen kunnskap.

– Min drivkraft i dette er trolig den samme drivkraften som deltagerne selv har. Du får et spennende nettverk utenom det du vanligvis får. Samtidig får du andre perspektiver på ting, forklarer han.

Finner utfordringene – og løsningene

Møtene mellom mentor og deltager er en til en-møter og foregår stort sett én gang i måneden. Ifølge Sundelin varer de gjerne i en til to timer.

– I begynnelsen legges grunnlaget. Da finner man ut hvilke problemstillinger han eller hun står overfor. Fra mitt ståsted blir utfordringen da å finne ut hva problemstillingene faktisk er. Det er nemlig ikke alltid helt åpenbart – selv ikke for den det gjelder, forklarer han, og fortsetter.

– Etter hvert som tilliten bygges, kommer også utfordringene og også løsningene mer og mer til syne, forklarer Sundelin.

Ifølge den erfarne mentoren tyder tilbakemeldingene på at deltagerne opplever mentorprogrammet som nyttig.

– Jeg tror nok de fleste får mye ut av det, og da først og fremst fordi man i all fortrolighet får luftet problemstillinger med en ekstern person, sier han.

Givende

Også Skjellevik, som er prosjektleder for Econa Mentor, får Econa tilbakemeldinger på at deltagerne opplever mentorprogrammet som svært givende.

Gry Skjellevik prosjektleder Econa mentor

Gry Skjellevik er prosjektleder for Econa Mentor

Foto: Econa

– Dette er et veldig godt tilbud for personlig vekst og utvikling, og mange ser stor nytte i å få gode råd innenfor et tema de ønsker å diskutere. Det er naturligvis inspirerende å høre hvordan mentoren din har håndtert lignende situasjoner, sier hun og fortsetter.

– Temaer som kan bli diskutert er for eksempel at deltageren ønsker seg lederutfordringer, eller ønsker veiledning i forbindelse med at han eller hun nylig har gått fra å være fagekspert til leder.

Møtes én gang i måneden

For Skjellevik er det spesielt én ting som er viktig med tanke på å få mest mulig ut av programmet.

– Som deltager bør man ha god bevissthet rundt hvilken problemstilling de ønsker å jobbe med. For øvrig er det viktig at man har både tid og motivasjon til å gjennomføre programmet. De fleste mentorparene møtes en gang i måneden, forklarer hun.

Skjellevik sier avslutningsvis at neste hovedopptak starter april 2021, mens selve programmet starter 1. september 2021. Econa oppfordrer mentorer til å melde seg allerede nå.

Dette er Econas mentorprogram:

  • Landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år.
  • Mentorene gir råd og veiledning knyttet til personlig vekst og utvikling.
  • Programmet er kostnadsfritt og eksklusivt for Econa-medlemmer.

Econa Mentor er et landsdekkende mentorprogram som strekker seg over ett år. Tilbudet er gratis for Econas medlemmer.

Les flere inspirerende medlemshistorier