30 minutters gratis pensjonsrådgivning

Er du usikker på hvilke grep du burde ta i dag for å sikre deg en god pensjon i fremtiden? Som medlem får du 30 minutters gratis rådgivning hos Pensjonseksperten AS.  

Econa-medlem får råd om pensjon.

Foto: Econa

Pensjon utgjør en vesentlig del av den livslange inntekten din. Mange av Econas medlemmer oppgir at de har dårlig oversikt over egen pensjon. Det beste rådet vi kan gi, er at du bør ta deg tid til å sette deg inn i pensjonsutsiktene dine. Valgene du tar i dag kan komme til å påvirke det du skal leve av i fremtiden.

Så hvilke grep kan du gjøre hvis du er i starten av karrieren? Hva kan bli konsekvensen av å bytte jobb – og kanskje sektor? Hvor lenge må du jobbe for å få full pensjon, og hva skjer hvis du jobber og tar ut pensjon samtidig? 

Dette er spørsmål en pensjonsrådgiver kan hjelpe deg med. Econa har inngått et samarbeid med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon uansett hvor du er i karrieren. 

Send dine spørsmål til oss på epost for å benytte deg av tilbudet.

Medlemstilbudet inkluderer 30 minutter gratis pensjonsrådgivning. Det  inkluderer ikke utregning av egen pensjon.

Econa påtar seg ikke ansvaret for eventuelle vurderinger eller råd gitt av Pensjonseksperten. Tilbudet gjelder kun ordinære medlemmer. 

Som medlem får du rabatt på pensjonssparing hos Kron.