Forsikringspakke for studenter

Vet du hva du har av forsikring nå som du har flyttet hjemmefra? Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer du faktisk har, og hvilke du bør ha i de ulike fasene av livet. Med Econas studentpakke til kun 99 kroner i måneden får du en god «startpakke».

forsikring

Forsikring er viktig for å minske de økonomiske konsekvensene om noe uforutsett skulle skje. Econas studentpakke inneholder tre forsikringer i èn pakke. Innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring.

Innboforsikringen dekker alt du eier av innbo inntil NOK 500 000. Reiseforsikringen dekker blant annet avbestillingsforsikring inntil NOK 80 000, og andre dekninger du trenger på reise. Ulykkesforsikringen har dekninger som utbetales ved medisinsk invaliditet.

Studentmedlemmer under 34 år kan kjøpe forsikringen. Forsikringen leveres av Storebrand.

Econa-student Edvin Rygh Longva er en av mange som benytter seg av Econas studentforsikring.

– For meg som student er studentforsikringen midt i blinken. Ved inkludert innbo- og reiseforsikring får jeg begge forsikringene jeg ønsker og trenger. Innboforsikringen er viktig for meg ettersom det gir meg trygget for eiendelene mine. Reiseforsikringen er alltids greit å ha dersom det skulle skje noe uforutsett på reise.

Les mer om studentforsikringen!