Personalansvar øker lønnen mest

Det er tre hovedfaktorer som ligger til grunn for ditt lønnsnivå. Dersom du vil opp i lønn, bør du sørge for å få mer ansvar på jobb.

Gjennomsnittlig lønnsnivå for Econas medlemmer i 2024 er 996 405 kroner. Hva er det som forklarer lønnsnivået?

Det viktigste er ansvarsnivå. Derfor er det mange valg i lønnskalkulatoren knyttet til nettopp dette. Jevnt over kan vi si at personalansvar gir betydelig høyere lønn enn fagansvar.

– Du kan si at personalansvar gir deg 100-150 000 kroner mer i lønn, sier Atle Kolbeinstveit, fagansvarlig for arbeidsmarked i Econa.

Han påpeker at det er ulike måter å måle ansvar på.

– Mange har både fagansvar og personalansvar.  Andre har ansvar for store porteføljer. Lønnen vil variere med hvor omfattende ansvar du har.

Økning i fast avtalt lønn ved endring i ansvarsnivå*:

  • Personalansvar, kontrollert for erfaring: 282 000 kr
  • Øverste leder med personalansvar: 186 000 kr
  • Teamleder uten personalansvar, kontrollert for erfaring: 89 000 kr
  • Prosjektleder uten personalansvar: 69 000 kr
  • Fagansvar uten personalansvar: 78 000 kr
  • Resultatansvar med personalansvar: 101 000 kr

Du må være logget inn for å bruke lønnskalkulatoren.

Det viktige første tiåret

Hvor mye erfaring du har med deg har også mye å si for lønnsnivå.

– De første ti årene i arbeidslivet har man gjerne en jevnt bratt lønnsutvikling. I privat sektor går gjennomsnittet opp rundt 400 000 kroner i løpet av de første ti årene i arbeidslivet. Tilsvarende tall i offentlig sektor er 270 000 kroner. De neste ti årene avtar veksten, sier Kolbeinstveit.

Sektor vil altså ha mye å si for ditt lønnsnivå, og dette er den tredje faktoren i lønnsdannelsen. For selv om mange har relativt lik startlønn etter endt utdannelse, er lønnsutviklingen brattere i privat sektor. Det er flere årsaker til dette, blant annet nettopp ansvarsnivå.

– Våre medlemmer i aldersgruppen 50 – 59 år i offentlig sektor tjener i gjennomsnitt 977 580 kroner. 13 prosent av disse er toppledere. Ser vi til privat sektor er snittlønnen 1 320 528 for samme aldersgruppe, hvorav 34 prosent er toppledere, sier Kolbeinstveit.

Du må være medlem og logget inn for å laset ned statistikken.

*Tallene gjelder for privat sektor. Analysene bak tallene er veldig enkle. En med personalansvar kan for eksempel være alt fra konsernsjefen til avdelingslederen med en ansatt under seg. Skiller en ut effekten av hvor mye ansvar stillingen med personalansvar har vil det å ha personalansvar isolert sett ha mindre å si. Metodevalg har mye å si. Det beste rådet er derfor å vurdere det konkret ut fra din situasjon. Det kan du gjøre i Econas lønnskalkulator eller ved å be om lønnsrådgivning. Alle tallene er kontrollert for effekten av mer erfaring.