Har du alt på G?

Altfor få har kontroll på om arbeidsgiver betaler full lønn under fødselspermisjon eller sykdom. Vet du om arbeidsgiver kompenserer deg over 6 G?

Når du får ny jobb, dreier mye seg om lønn. Her gjorde du kanskje en god jobb, og forhandlet opp lønnen. Samtidig glemte du kanskje å sjekke om du får kompensasjon utover seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G) ved foreldrepermisjon eller sykdom.  

Du er i så fall ikke alene. 

Econas lønnsundersøkelse viser at 40 prosent av masterutdannede økonomer ikke vet om arbeidsgiver dekker gapet mellom 6G og faktisk lønn. Gjør arbeidsgiver ikke det, kan det koste deg mye. 

Dette må du sjekke 

Når du går ut i foreldrepermisjon har du krav på foreldrepenger under permisjonen dersom du har vært i jobb i minimum seks av siste ti måneder. NAV matcher da månedslønnen din, men kun opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp – 6G. Én G utgjør 118 620 kroner i 2024. Har du en årslønn over 711 720 kroner, vil du altså få mindre i lønn hver måned dersom arbeidsgiver ikke kompenserer for differansen mellom 6G og din faktiske lønn. Jo høyere lønn du har, jo mer opptatt bør du altså være av dette punktet i kontrakten.  

Samme prinsipp gjelder også for sykdom, dersom du skulle være så uheldig å bli langvarig syk. 

Så mye taper du 

Med en grunnlønn på 850 000 kroner pr. år, taper du 11 523 kroner før skatt for hver måned du er hjemme i lønnet foreldrepermisjon, dersom arbeidsgiver ikke dekker mellomlegget. Åtte måneders permisjon koster deg dermed 92 184 kroner i tapt lønnsinntekt.  

Dersom du allerede er i jobb, og nå ser i kontrakten eller personalhåndboken at arbeidsgiver ikke kompenserer for lønn utover 6G i foreldrepermisjon, er det som regel lite å gjøre med nåværende kontrakt. Da har du to valg: enten bytte jobb før dere planlegger familieforøkelse, eller øke sparingen slik at du har en egen permisjonskonto.