Årets lønnsstatistikk er klar: Én av tre medlemmer har skiftet jobb i år

Rundt 7 000 Econa-medlemmer har forhandlet frem nye arbeidskontrakter det siste året. Det har lønt seg.

I løpet av det siste året har 30 prosent av Econas yrkesaktive medlemmer skiftet jobb. Disse medlemmene har hatt en gjennomsnittlig lønnsøkning på 15,8 prosent i år. 

– Disse tallene viser at mange medlemmer er villige til å sjekke sin reelle verdi i arbeidsmarkedet. Vi ser at de som bytter jobb får en betydelig høyere lønnsvekst enn de som ikke har byttet, sier fagansvarlig for arbeidsmarked i Econa Atle Kolbeinstveit, som leder arbeidet med Econas årlige lønnsstatistikk. 

Blant Econas nær 30 000 medlemmer, har 11 250 svart på lønnsundersøkelsen.  

De som har byttet jobb har fått med seg en større lønnsøkning enn resten av medlemmene, men det er likevel medlemmene som ikke har skiftet stilling som har det høyeste lønnsnivået (se tabell). 

Kjenn din markedsverdi 

– En del arbeidsgivere følger kanskje ikke med i timen. Da går arbeidstaker hen og finner sin rette markedsverdi hos en annen bedrift. En del bruker også jobb-bytte bevisst for å presse opp lønnen, forklarer Kolbeinstveit. 

Han tror at noen HR-avdelinger vil gjøre lurt i å holde seg oppdatert på de ansattes markedsverdi i større grad, slik at talentene ikke forsvinner på grunn av for dårlige betingelser.  

– Våre medlemmer er flinke til å skifte jobb. Dersom de ikke får den lønnen de opplever at de fortjener, så bytter de arbeidsgiver. Her skiller siviløkonomen seg fra sivilingeniøren, sier Kolbeinstveit.  

Så hva er det som forklarer lønnsnivået hos våre medlemmer? 

– Det viktigste er ansvarsnivå, og derfor er det også mange valg i lønnskalkulatoren knyttet til ulike former for ansvar. Du har opplevd grad av ansvar, og så har du type ansvar – for eksempel personalansvar og fagansvar. Enkelt oppsummert kan vi si at personalansvar gir deg 140 000 kroner ekstra i lønn, sier Kolbeinstveit. 

Den viktige lønnssamtalen 

Erfaring og sektor, offentlig eller privat, har også mye å si for ditt lønnsnivå. I tillegg kan du påvirke lønnen ved å snakke om den. Econas lønnsstatistikk viser at de av våre medlemmer som har hatt lønnssamtale med sin leder og funnet samtalen nyttig, gikk i gjennomsnitt opp 20 000 kroner ekstra i lønn. 

– En god lønnssamtale forutsetter at begge parter er godt forberedt. Arbeidstaker bør sjekke sin markedsverdi i vår lønnskalkulator, og ha oversikt over hva hun har levert. Leder bør gi tydelige tilbakemeldinger på prestasjoner, og avklare forventninger til fremtidig utvikling og lønnsvekst, forklarer Kolbeinstveit. 

– Dersom arbeidstaker kommer med et velbegrunnet lønnskrav, bør arbeidsgiver ha en minst like godt fundert grunn for ikke å oppfylle kravet. Noen blir enige om veien videre, andre finner ut at de er på feil sted. Lederne opplever lønnssamtalen unyttig dersom de ikke har flere kroner å tilby, legger han til.