Ta gradert permisjon: lønns- og karriereutvikling i potten

Vi vet at langvarig fravær fra arbeidslivet, som permisjon, er et karrierehinder. Men hva kan du selv gjøre for å bøte på skadene ved langvarig fravær?

Econamedlem i gradert foreldrepermisjon har med barnet på jobb

Gradert permisjon er ofte bedre for karrieren din.

Foto: iStock

Langvarig fravær fra arbeidslivet, som permisjon, er et karrierehinder. Det bør ikke være så overraskende. I en verden som stadig beveger seg raskere, vil det bare bli vanskeligere å ta igjen det tapte. Ingen kan forvente at verden står stille i et år hvis du melder deg helt ut under permisjonen – slik mange kvinner gjør. Vi tror det skorter på kunnskapen om hva permisjon gjør med karrieren. Men det er fullt mulig å begrense de negative effektene av permisjonen.

Stor uvitenhet om gradert permisjon

Visste du at du kan ta ut gradert permisjon i deler av tiden? Da holder du deg lettere oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen. Dessverre er det mange som ikke er klar over de mulighetene som finnes i dagens permisjonsordninger. 

Når vi snakker om gradert permisjon, er det et både og. Barnets beste er selvsagt viktigst, men det er ingen forskning som peker på at mor må være hjemme på fulltid i et helt år for at barnet skal ha det bra. Gradert permisjon betyr ikke at du nødvendigvis får mindre tid med barnet, men at noe av tiden fordeles annerledes. I mange tilfeller vil det bety at permisjonstiden blir lengre, fordi den spres over et lengre tidsrom.

Det er fullt mulig å begrense de negative effektene av langvarig permisjon.

Etter permisjonen – hva da?

Hvis du som kvinne har ambisjoner for karrieren din, må du tenke på livet etter permisjonen. Du må kunne balansere flere hensyn, og det er nettopp det som er poenget med gradering av permisjonen. En gradert permisjon handler altså ikke om å nedprioritere barnet, men å finne en god balanse.

For å finne gode løsninger må du begynne å tenke på dette tidlig. Når du er gravid settes det i gang noen mekanismer rundt deg som er vanskelig å kontrollere. Mekanismer som kan føre til karrieretap, og ikke minst lønnstap.

Kvinner taper mange millioner

Vi ser at det oppstår et lønnsgap i forbindelse med at mor tar permisjon, og dette lønnsgapet vedvarer nesten hele arbeidslivet. I nominelle kroner har vi beregnet dette tapet til å være om lag åtte millioner kroner! Med denne kunnskapen blir det som å brenne penger når man tar ut full permisjon i forbindelse med å få barn. Spørsmålet er om like mange hadde tatt seg råd til det hvis de var klar over prisen?

Må NAV ta deler av skylden?

Det er grunn til å tro at lav kjennskap til mulighetene og ikke minst et tungrodd skjemavelde hos NAV, må dele skylden for at så få tar gradert permisjon. Her må NAV gå i seg selv og vurdere hva deres ansvar er, og hvordan de kan legge til rette for et mer brukervennlig system.

I tillegg må arbeidsgiver være flinkere på å legge til rette for å følge opp før, under og etter permisjonstiden. Permisjonen må tas, og da er det opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å sikre at den kompetansen mor sitter med, ikke forsvinner ut i ammetåka, men forvaltes på en god måte.

Arbeidsgiver må være flinkere til å følge opp før, under og etter permisjonstiden.

Når vi vet at gradert permisjon kan bygge ned karrierehindre, er det skuffende at kun 4,4 prosent av norske mødre benytter seg av den fleksibiliteten. Det er også grunn til å tro at andelen ulønnet permisjon i mange tilfeller kunne vært redusert ved økt bruk av gradering.