Kan du ta forbehold når du inngår arbeidsavtalen?

Når du er i en ansettelsesprosess, vil både du og arbeidsgiver avklare hva som forventes av deg i jobben. Hvordan er arbeidstiden? Er det reising i jobben? Hvilke oppgaver skal utføres, og er det noe du ikke kan påta deg? Få det inn i arbeidsavtalen!

arbeidskontrakt

Når du har fått tilbud om ny jobb, er det viktig at du tydelig kommuniserer eventuelle forbehold om utførelse av arbeidsoppgaver til arbeidsgiver. Noen har flyskrekk, andre har ikke sertifikatet, og andre igjen har aleneansvar for barn og kan ikke reise noe særlig i jobben.

Dokumenter alle forbehold i arbeidsavtalen

Vi råder deg til å være tydelig om forbehold knyttet til utførelsen av arbeidet ditt og til å få alle forbehold inn i ansettelsesavtalen.

Når du har forbeholdene dine skriftlig, unngår du at arbeidsgiver senere påberoper seg forhold de var kjent med og hadde akseptert før inngåelse av avtalen. Da kan ikke arbeidsgiver senere bruke samme forhold som begrunnelse for en arbeidsrettslig sanksjon. I så fall må de begrunne det i oppdaterte lovkrav eller krav til autorisasjon, sertifikater eller lignende.

Arbeidsavtalen er en av de viktigste avtalene du kan inngå. Vi forteller deg hva du bør få med i kontrakten.

Kan arbeidsgiver si deg opp senere hvis du har tatt forbehold?

Høyesterett har tidligere avgjort en sak om oppsigelse av en lege som ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Arbeidsgiver, i dette tilfellet Sauherad kommune, hadde sagt opp legen. Høyesterett underkjente oppsigelsen fordi arbeidsgiver hadde akseptert legens samvittighetsforbehold da de inngikk arbeidsavtalen. Dette understreker hvor viktig det er å dokumentere eventuelle forbehold ved arbeidsforholdet før avtalen signeres.

Høyesterett viste også til at kommunen kunne tatt forbehold om at saken kunne stille seg annerledes senere. Hvis en ansatt for eksempel mangler sertifikat og arbeidsgiver tar forbehold om at den ansatte må skaffe seg sertifikat innen 6 måneder, kan forbeholdet få betydning i en eventuell oppsigelsessak.

Econas advokater kan gi råd og innspill du kan bruke når du skal forhandle vilkår hos ny eller eksisterende arbeidsgiver.