Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke betaler full lønn under foreldrepermisjon?

Hjelp - jeg skal ut i foreldrepermisjon, men arbeidsgiver betaler ikke full lønn over 6 G under permisjonen. Hva gjør jeg? Advokaten svarer.

baby holder voksens hånd

Foto: Lisa Fotios/Pexels

Fredrik Riise, Advokatfullmektig og leder for digitale juridiske tjenester i Econa.

Under foreldrepermisjon, yter folketrygden lønnsmidlene opptil 6 G for deg. I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver noen forpliktelse til å dekke det overskytende med mindre dette er avtalt eller fremgår av personalhåndbok eller lignende interne ordninger. Dette innebærer at dersom du har en inntekt over 6G (ca 640 000 kr), så vil du ha et inntektsbortfall. Eksempelvis, hvis du har en årsinntekt på 800 000 kr, så vil du tape 160 000 kr i lønn.

Econas standpunkt er at full lønnskompensasjon over 6 G under foreldrepermisjon skal være et minimumskrav i alle arbeidskontrakter. Vår klare anbefaling er å søke etter jobber hvor arbeidsgiver dekker det overskytende over 6 G. Hvis arbeidsgiver ikke tilbyr dette, må du enten gå i forhandlinger eller vurdere å søke etter noe annet. Vi stiller oss også negative til kontrakter som legger ansiennitet som grunnlag for full lønnskompensasjon, som for eksempel at arbeidstaker må være i selskapet i 5 år for å opparbeide rett til full lønn under permisjon.

Men vi vet at mange, spesielt yngre arbeidstakere, ikke vet at de burde sjekke dette når de signerer kontrakten. Står man i en situasjon der foreldrepermisjonen nærmer seg og man oppdager at man ikke har rett til full lønn over 6 G, hjelper det lite å vite hva man burde ha gjort. Så er det i det hele tatt noe man kan gjøre i en sånn situasjon?

Svaret er at man da må gå i forhandling med arbeidsgiver. Dette kan være et vanskelig krav å få gjennom. Heldigvis er arbeidsmarkedet hett for tiden, noe som legger til rette for et godt forhandlingsgrunnlag. Advokatene i Econa har også erfaring fra sånne saker og har vunnet frem i slike forhandlinger på vegne av medlemmer. Vårt råd til deg som står i en slik situasjon er derfor å bruke medlemskapet ditt og ta kontakt med Econas advokater for hjelp.

Meld deg inn i Econa for å benytte deg av tilbudet.

Hvis du jobber i offentlig sektor (stat, kommune og Spekter-området) så er dette sikret gjennom våre kollektive avtaler – her får du full lønn og mellomlegget dekkes av arbeidsgiver.