Hva gjør jeg hvis arbeidsgiver ikke betaler full lønn under foreldrepermisjon?

Hjelp - jeg skal ut i foreldrepermisjon, men arbeidsgiver betaler ikke full lønn over 6 G under permisjonen. Hva gjør jeg? Advokaten svarer.

baby holder voksens hånd

Foto: Lisa Fotios/Pexels
Artikkelen er sist oppdatert av jurist 24. juni 2024.

Kathrine Lekven Christensen, advokat og leder for digitale juridiske tjenester i Econa

Under foreldrepermisjon, betaler folketrygden lønn opptil 6 G for deg. I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver noen forpliktelse til å dekke det overskytende med mindre dette er avtalt eller fremgår av personalhåndbok eller lignende interne ordninger. Dette innebærer at dersom du har en inntekt over 6 G (ca. 744 000 kr), så vil du ha et inntektsbortfall. Eksempelvis, hvis du har en årsinntekt på 900 000 kr, så vil du tape 156 000 kr i lønn.

Her kan du sjekke hva gjeldene grunnbeløp i folketrygden er.

Econas standpunkt er at full lønnskompensasjon over 6 G under foreldrepermisjon skal være et minimumskrav i alle arbeidskontrakter. Vår klare anbefaling er å søke etter jobber hvor arbeidsgiver dekker det overskytende over 6 G. Hvis arbeidsgiver ikke tilbyr dette, må du enten gå i forhandlinger eller vurdere å søke etter noe annet. Vi stiller oss også negative til kontrakter som legger ansiennitet som grunnlag for full lønnskompensasjon, som for eksempel at arbeidstaker må være i selskapet i 5 år for å opparbeide rett til full lønn under permisjon.

Men vi vet at mange, spesielt yngre arbeidstakere, ikke vet at de burde sjekke dette når de signerer kontrakten. Står man i en situasjon der foreldrepermisjonen nærmer seg og man oppdager at man ikke har rett til full lønn over 6 G, hjelper det lite å vite hva man burde ha gjort. Så er det i det hele tatt noe man kan gjøre i en sånn situasjon?

Svaret er at man da må gå i forhandling med arbeidsgiver. Dette kan være et vanskelig krav å få gjennom. Er arbeidsmarkedet godt, legger det et solid grunnlag for forhandlinger. Advokatene i Econa har også erfaring fra slike saker og har vunnet frem i forhandlinger på vegne av våre medlemmer. Vårt råd til deg som står i en slik situasjon er derfor å bruke medlemskapet ditt og ta kontakt med Econas advokater for hjelp.

Meld deg inn i Econa for å benytte deg av tilbudet.

Hvis du jobber i offentlig sektor (stat, kommune og Spekter-området) så er dette sikret gjennom våre kollektive avtaler – her får du full lønn og mellomlegget dekkes av arbeidsgiver.