I permisjon? Slik unngår du å sette karrieren på vent

Når arbeidstakere får barn, sakker de ofte akterut i karrieren. Men det finnes flere grep og tiltak både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta for å sikre en fortsatt karriere- og lønnsutvikling.

Econamedlem i foreldrepermisjon

Du trenger ikke sette karrieren på vent selv om du får barn.

Foto: Dakota Corbin/Unsplash

Du trenger ikke sette karrieren din på vent de månedene du er i foreldrepermisjon. Det finnes mange måter å avvikle permisjonen på, og det er opp til deg og partneren din hvordan dere vil gjøre det. Det er imidlertid viktig ikke å glemme at du en gang skal tilbake i jobb.

Her er våre beste tips til både arbeidstaker og arbeidsgiver for å sikre at foreldrepermisjon ikke blir et hinder på karriereveien.

Tips til arbeidstaker

1. Ha faglig og sosial kontakt med arbeidsplassen

Dette kan være under ordnede former med arbeidsgiver, slik som faste månedlige besøk, e-postkontakt eller mindre konkrete arbeidsoppgaver under permisjonen. Det kan sikre at du beholder ansvaret og tilknytningen til prosjektene og arbeidsområdene dine, men også at arbeidsgiver ikke «glemmer» deg i forbindelse med tildeling av nye prosjekter, ansvarsområder, stillinger, forfremmelser, etc.

2. Hold deg oppdatert på jobbrelaterte saker

Har det skjedd noen endringer på arbeidsstedet? Hvordan går prosjektet du drev med? Husk også nødvendig kursing, medarbeidersamtaler og lønnssamtaler. Det koster så lite å holde seg oppdatert, og det kan gjøre veien tilbake på jobb mye lettere.

3. Hold deg faglig og sosialt oppdatert – utenfor arbeidsplassen

Det finnes mye fag- eller karrierepåfyll utenfor ditt eget arbeidssted, slik som kurs, fagtidsskrifter eller arrangementer der du møter andre og lærer noe nytt. I Econa tilrettelegger vi stort sett for at barn kan være med på medlemstilbud.

4. Husk at å pleie sosiale forhold er viktig for deg og helsen din

I følge en studie fra 2010 er det flere positive fordeler ved å besøke kolleger på eller utenfor arbeidsplassen. Det kan få deg til å føle deg verdsatt som både mor og arbeidstaker, du får bekreftelse på kompetansen din, og ikke minst får du et lite mentalt avbrekk fra livet som nybakt mor.

5. Har du fått tilbud om ny jobb og ønsker å si opp i permisjonen?

Hvis du selv sier opp, vil oppsigelsestiden løpe i permisjonen. Pass imidlertid på at du ikke sier opp før det er permisjon tilsvarende oppsigelsestid igjen. Har du fått nytt jobbtilbud med oppstart ved avsluttet permisjon, for eksempel 1. mars, bør du si opp i løpet av november.

6. Du har rett til å være med i lønnsforhandlingene

Du har krav på en konkret vurdering av lønnskravet ditt, og på å bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid. Å utelate arbeidstakere i foreldrepermisjon fra lønnsoppgjør er direkte diskriminerende og ulovlig.

7. Du kan ikke sies opp med grunnlag i at du er i permisjon

Hvis du blir lovlig sagt opp rett før eller når du er i permisjon, vil ikke oppsigelsestiden, eller det som gjenstår av den, løpe før du er tilbake fra permisjon. Mens du er i permisjon, vil kanskje arbeidsgiveren din ansette en vikar for å utføre arbeidsoppgavene dine. Uansett hvor flink vikaren er i jobben, kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling.

Tips til arbeidsgiver

1. Lag en god plan og definer rammene for jobbkontakten arbeidstakeren skal ha under permisjonen

Planen bør minst inneholde hvor ofte arbeidstaker ønsker jobbkontakt, og hvilken art den skal ha (kun sosiale aktiviteter, holde seg oppdatert på mail eller jobbe noen timer/uker?) Husk at det er mye som kan skje under en permisjon, så fleksibilitet er nødvendig. I en norske studie fra 2010 oppgir kvinner i permisjon at de savner mer ordende forhold for jobbkontakt under permisjonen. Det betyr at du som arbeidsgiver har et ansvar for å sikre at arbeidstakeren din har klare rammer for hva som er forventet fra begge parter.

2. Pass på å inkludere arbeidstakere som er i permisjon

Sørg for at den ansatte får med seg viktig informasjon om virksomheten, slik som endringer på arbeidsplassen, lønns- og medarbeidersamtaler, og nyheter knyttet til arbeidstakerens avdeling/team.

3. Inviter arbeidstaker med på sosiale arrangementer

Inviter arbeidstakeren med på sosiale arrangementer både i og utenfor arbeidstiden – og legg til rette for at barnet kan være med. Studier viser at de sosiale forholdene er svært viktige under permisjonen. De kan også fungere som en uformell informasjonsarena for den ansatte.

4. Sikre at permisjon ikke utelukker opptjening til bonuser, forfremmelser eller andre jobbrelaterte goder

Det er diskriminerende, og dermed ulovlig, å utelate arbeidstakere i foreldrepermisjon fra lønnsoppgjøret. Det er videre viktig at det å være i permisjon, ikke skal føre til at arbeidstakeren sakker akterut karrieremessig og lønnsmessig. Sørg derfor for at arbeidstakeren beholder muligheten til å opptjene bonus samt bli vurdert for forfremmelser på lik linje med de som ikke er i permisjon.

5. Sørg for at tiden etter permisjonen er godt planlagt

Mange kvinner bytter jobb under permisjonen. Hvordan skal du unngå at dette skjer i din bedrift? En studie fra 2011 viser at praktiske forhold er hovedårsaken til at kvinner bytter jobb under permisjonen. Dette kan være reisetid, lite fleksible arbeidstider eller en forventing fra andre om at man må være mer hjemme med barnet. Forhør deg med arbeidstaker ca. midtveis i permisjonen om hun eller han har ønsker for arbeidsforholdet etter permisjonen. Det er ikke nødvendig å tilby redusert stilling dersom arbeidstakeren ønsker mer fleksibilitet. Hjemmekontor på kvelden eller arbeid på reisen til arbeidsplassen kan gjøre samme nytten.