Hvordan lykkes vi som ledere av den nye generasjonen arbeidstakere?

Generasjon Y og Z er på full fart inn i arbeidslivet. De er født digitale og jobber helst når det passer dem, der det passer dem. Men hva motiverer dem og hvordan leder vi dem? Det er noen triks å plukke opp når man skal jobbe effektivt på tvers av generasjoner.

Eldre og yngre kollega jobber sammen

Foto: Jacob Lund/iStock
Stein D. Wesenberg bilde

Stein D. Wesenberg er sosiolog med fordypning innen arbeid og organisasjon. Han har over 20 års erfaring med leder- og teamutvikling, endringsprosesser og prosjektledelse fra både privat og offentlig sektor, og jobber som rådgiver og Assistant Professor på NMBU.

De som greier å kombinere generasjon Y og Z sin digitale kompetanse og arbeidsmetodikk med de eldres fagkompetanse og erfaringer, er vinnerne i arbeidslivet. Men da kreves det en dose ydmykhet begge veier. Spørsmålet er ikke hvordan vi skal få de yngre til å prestere. Spør heller hvordan vi sammen skal prestere. Fordi dette betyr at alle må forandre sin væremåte, også du.

Januar 2022 presenterte Stein D. Wesenberg problematikk og løsninger rundt generasjonsutfordringen på et webinar for Econas medlemmer. Han mener at spørsmålet ikke er hvordan vi skal få den yngre generasjonen til å prestere, men hvordan vi sammen skal prestere. Dette krever endringer fra begge parter, og ikke kun de yngre arbeidstakerne.

Her er noen smakebiter av webinaret han leverte til oss. Beskrivelsen er gjort på generelle trender og det store bilde, og Stein D. Wesenberg presiserer at det kan være store individuelle forskjeller.

Hva kjennetegner de nye generasjonene på vei inn i arbeidslivet?

De nyere generasjonene på vei inn i arbeidslivet verdsetter inkludering og tilhørighet mer enn tidligere generasjoner. Å finne et formål («purpose») med det de driver med er sentralt for dem. Dersom virksomheten ikke drives i samsvar med deres verdier, finner de heller noe annet å bruke tiden på.

De multitasker som om det var det mest naturlige i verden, og håndterer mange flere parallelle prosesser enn oss. Og er oppvokst med å høre hvor spesielle de er. Da kan det bli tøft for dem når de kommer ut i arbeidslivet og erfarer at de ikke er så unike likevel. De er heller ikke så kreative og selvgående som man skulle tro. Til det har verden vært for tilrettelagt for dem.

De kan oppleve det å motta kritikk som utfordrende. Og de mister fort tålmodigheten hvis de synes noe tar for lang tid.

Vi hjelper deg med å bygge karrieren din!

Hvilke utfordringer gir dette oss?

De nye arbeidstakerne forventer å kunne jobbe når de vil og hvor de vil. Hvis de mener at dette er midt på natten, så er det da de jobber. Men samtidig vil de bli sett og verdsatt. Hvordan gi disse den personlige og nære oppfølgingen de forventer, når de ikke nødvendigvis er innom kontoret innenfor det vi ofte definerer som normal arbeidstid? Dette er en lederutfordring du må løse.

Indre motivasjon og verdier driver de yngre generasjonene fremover. De vil gjøre en forskjell. Det holder ikke å vite hva og hvordan de skal gjøre arbeidet sitt, de forventer å forstå hvorfor. Jakten på dette «why’et» er sentralt for dem, og noe de forventer at du som leder skal forklare dem. Og så forventer de at du driver selskapet i tråd med deres indre verdier. Er du klar for dette?

Generasjon utålmodig vil raskt stige i gradene og bli ledere. Men de er ikke så selvgående og selvstendige som du er vant med fra tidligere. For deg kan dette oppleves som et stort paradoks. Likevel, ser du gode talenter så er det lurt å la dem gå karrierestigen i selskapet raskere enn normalen. Rett og slett for å beholde talentene. Dette er mennesker som er vant til raske skifter, og hvis ikke du gir dem det de ønsker så forsvinner de til en annen arbeidsgiver.

Hva betyr det for deg som leder?

Som leder er det et par ting du kan være oppmerksom på i møte med disse generasjonene. Det aller viktigste er så se dem. De ønsker løpende tilbakemeldinger fra deg, og det holder ikke med et ukesbrev med avdelingens oppdateringer. Mest av alt forventer de en coach, heller enn en befalende leder. En som gir dem omsorg og støtte, heller enn trofeer og belønninger.

Styrkebaserte tilbakemeldinger er avgjørende, og det handler om å se deres sterke sider og å dyrke engasjementet deres. Studier fra Gallup viser at de med høyest engasjement utnytter sine sterke sider fire ganger så mye som andre.

Generasjonen ønsker å vite at jobben har en betydning – at de gjør en forskjell. Fokuserer du på bedriftens «why» og deres rolle for å skape dette, så har du motiverte medarbeidere. Dette betyr langt mer for dem enn å ha det gøy på jobben.

Sørg for at verdiene i selskapet er i takt med de nye generasjonenes individuelle verdier. De nye arbeidstakerne forventer mye av seg selv, og av dem rundt seg. De er motivert til å gjøre en innsats bare deres indre kompass matcher virksomhetens verdigrunnlag.

Hvordan bygger vi opp de yngre arbeidstakerne?

De yngre arbeidstakerne er ikke vant til at prosesser tar tid. De trenger derfor å bygges opp på dette, og å forstå hvorfor noen ting tar tid. Dette gjøres best gradvis ved å gi positiv feedback og bygge stolthet med utgangspunkt i deres sterke sider.

Husk også at denne generasjonen ikke er så vant til å få kritikk. De må læres opp til at konstruktiv feedback ikke er vondt ment. Dette gjøres best med en dose omsorg og respekt. Og lær dem opp i kildekritisk tenkning, det er ikke alt man kan google seg til som er smart.

Prat med dem om hvordan de ønsker å bli ledet. Og hva konkret de trenger av deg – som individ. Møt dem på deres behov for å bli sett og få feedback.