Artikler innenfor kategorien "Akademikerne Helse"
  • Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

    23.06.22