Magma Utgave 6 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: FOTO:

Ny jobb: Johanna Fiksdahl

Fra: Utestasjonert som spesialutsending for energisaker ved den norske OECD-delegasjonen i Paris (Utenriksdepartementet). Til: Seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet.

Johanna Fiksdahl

– Hvordan havnet du hos din nåværende arbeidsgiver?

Jeg begynte i Olje- og energidepartementet (OED) i 2013, mens jeg ferdigstilte masteroppgaven om statens rolle i energisektoren i Brasil ved Handelshøyskolen i København (CBS). Jeg var så heldig at jeg fikk jobbe videre med Brasil i OED, med oppfølging av et bilateralt forsknings- og teknologisamarbeid. Siden har jeg jobbet i ulike deler av OED, og de siste to årene jobbet i Paris som energirådgiver ved den norske OECD-delegasjonen, sekundert til Utenriksdepartementet, med oppfølging av det internasjonale energibyrået (IEA). Nå er jeg tilbake i OED og skal følge opp gasstransportsystemet og gasseksport til Europa.

– Hvordan bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg valgte en tverrfaglig økonomigrad innen CBS (International Business and Politics) fordi jeg ønsket å jobbe i skjæringspunktet mellom disse to områdene – så departementet var midt i blinken sånn sett. Som økonom tenker jeg at man er en generalist som raskt evner å sette seg inn i og analysere komplekse problemstillinger og omsette dem til konkrete budskap. I myndighetenes oppfølging av energisektoren er dette viktig fordi man ofte må se flere hensyn i sammenheng: ressursforvaltning, samfunnsøkonomi, klimapolitikk, sameksistens med fiskeri etc. Økonomiutdanningen kommer derfor godt med i en departementsjobb ved å bidra til å gi politisk ledelse et godt faktagrunnlag som både er presist og samtidig lett å forstå.

– Kan du beskrive en typisk arbeidshverdag i jobben din?

Det er svært varierte oppgaver man får i fanget, og alltid spennende saker. Det jeg liker godt med å jobbe i OED, er at man føler at man er «der det skjer». Man jobber med dagsaktuelle saker som til tider får stor plass i den offentlige debatten. Selv om visse saker følger et visst årshjul, kan dagene ofte være ganske uforutsigbare med bestillinger som kommer inn fra sidelinjen, arbeid med talepunkter/ bakgrunnsnotater til besøk/møter for statsråden, svar på spørsmål fra Stortinget og media etc. Det er veldig stimulerende å jobbe sammen med så mange faglig dyktige og samfunnsengasjerte medarbeidere, samtidig som det er et uformelt miljø hvor man har det mye gøy sammen!

Les hele Magma 6/21

)