Magma Utgave 5 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Hallgeir Kvadsheim FOTO:

13 smarte pengegrep du kan ta før nyttår

Du kan spare mye penger om du gjennomfører noen av mine skattegrep før 31. desember.

NYTTÅRSGREP Ekspert har flere tips til hvordan du kan spare penger før neste år.

Foto: Alexander Grey, Unsplash

Hallgeir Kvadsheim – forbrukerøkonom, ekspert på privatøkonomi, programleder i Luksusfellen.

Foto: Tor Stenersen

1. Selge fond og aksjer nå?

Hvis du har gevinst og ønsker å selge, kan det være smart å selge før nyttår. Neste år øker antakelig aksjeskatten. Sparer du i en aksjesparekonto? Da må du ta ut gevinsten fra kontoen for at det skal realiseres skattemessig.

Vil du derimot eie fondene eller aksjene over mange år, vil det nok ikke lønne seg å realisere gevinster nå. Det gir en rentefordel å utsette gevinstskatten så lenge som mulig.

2. Ta tapet over nyttår?

Har du derimot tap på børsen og vil bytte til noe annet, vil det være skattesmart å utsette salget til over nyttår. Da får du et høyere tapsfradrag, siden aksjeskatten mest sannsynlig øker. Hvis du eier aksjene eller fondene i en aksjesparekonto, må du faktisk ta ut pengene OG avslutte hele kontoen for å få tapsfradraget.

3. Spare formuesskatt?

Det er din nettoformue midnatt 31.desember som er bestemmende for din formuesskatt. Du betaler ikke skatt før du overstiger 1,7 millioner kroner i skattemessig nettoformue, 3,4 millioner for ektepar. Mange er i overkant kreative for å minske denne formuen. Nei, det nytter ikke å ta ut penger fra banken rett før nyttår og sette dem tilbake i januar. Hvis familien planlegger å gi forskudd på arv, og betaler formuesskatt, kan det være lurt å få det gjort før årsskiftet. Gir du bort 500 000 kroner, kan du spare opptil 4 250 kroner i formuesskatt.

4. Utsette lønn til neste år?

Hvis du i 2022 passerer toppskattegrensen på 643 800 kroner, fyker skattesatsen på den siste kronen opp med 9,4 prosentpoeng til 43,4 prosent. Bikker du 969 200, øker den med ytterligere 3 prosentpoeng. Du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, som overtid, bonuser og provisjoner, til etter nyttår. Det kan være lønnsomt hvis du tjener mindre i 2022. Men det er kanskje vel så sannsynlig at du går opp i lønn i 2023? Kanskje så mye at du bikker grensene for toppskatten? Da kan det være smart å få så mye av lønn, bonus og overtid utbetalt i 2022 som mulig. I statsbudsjettet for 2023 er det nemlig foreslått en ytterligere skjerping av toppskatten (eller trinnskatten, som den heter nå).

5. Ta ut feriepenger?

Har du byttet jobb nylig? Vanligvis blir opparbeidede feriepenger utbetalt i det aller siste lønnsoppgjøret. Hvis din gamle jobb godtar det, kan du imidlertid avtale at de betales ut etter nyttår. Mange gjør dette for å spare skatt. Tror de. Blir feriepengene utbetalt påfølgende år, skal det nemlig ikke trekkes skatt av utbetalingen. Får du dem i det siste lønnsoppgjøret, blir det skattetrekk. Men det er ikke slik at de er skattefrie! Du trekkes bare for mer skatt på resten av lønnen, hvis du får feriepenger uten skattetrekk. Summen blir den samme, og den blir gjort opp når skatteoppgjøret er klart våren2023.

Men hvis det er slik at skattesatsene øker mye fra ett år til det andre, eller du går opp så mye i lønn at du for eksempel bikker nivå 3 eller 4 i trinnskatten (643 800 kroner), kan det lønne seg å få feriepengene utbetalt i år.

6. Spare i BSU?

Boligsparing for ungdom (BSU) er Norges beste spareordning for alle under 34 år. Punktum! To–tre ganger så høy rente som normal sparerente, et fett skattefradrag på 20 prosent, og pengene er 100 prosent sikret via Bankenes sikringsfond. Det betyr at du får 200 kroner igjen på skatten for hver tusenlapp du setter inn på BSU-kontoen.

Du kan spare 27 500 kroner årlig, totalt 300 000 kroner til du blir 33 år. Men pengene må brukes til boligformål. I 2021 ble reglene endret slik at du ikke får ytterligere skattefradrag hvis du eier egen bolig. Men den gode renta beholdes, iallfall til du bikker 34 år.

7. Senke skattetrekket?

Merk at skattekortet er basert på opplysninger fra skattemeldingen i 2021, det vil si slik din privatøkonomi var for nesten ett år siden! I 2022 var for eksempel renteutgiftene for hundretusenvis av lånekunder høyere enn året før. I 2023 blir de enda høyere. Trekket i skattekortet er derimot satt med utgangspunkt i lavere renter. Det betyr at du i skattekortet har lavere rentefradrag enn du har krav på, noe som gir mindre penger utbetalt etter skatt. Du får dem imidlertid tilbake i skatteoppgjøret neste år.

8. Julegave til veldedige organisasjoner?

Gir du pengegaver til enkelte veldedige organisasjoner før nyttår, får du 22 prosent skattefradrag på beløpet. Totalt kan du trekke fra slike gaver for hele 25 000 kroner. Det betyr at pengegavene egentlig bare koster deg 19 500 kroner. Du må gi minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon for å få fradraget.

9. Solgt bolig?

Pass på hvis du er i ferd med å selge bolig. Får du pengene før 31. desember, regnes de med i din skattemessige formue. Da risikerer du en solid formuesskatt selv om du skal bruke pengene på ny bolig rett etter årsskiftet. Avtal heller overtakelse over nyttår, hvis du kan.

10. Er fjellhytta tom i julen?

Hvorfor ikke leie den ut til noen som vil sikre seg en hvit jul? Dere kan motta inntil 10 000 kroner skattefritt hvert år i hytteleie. Har du ikke brukt opp kvoten, er det fortsatt tid.

11. Spare i IPS?

Behøver du ekstra pensjonssparing? Med IPS binder du pengene til du blir minst 62 år. Gulroten er at du kan trekke 22 prosent av sparebeløpet fra skatten i år. Du kan spare inntil 15 000 kroner årlig, som gir et fradrag på 3 300 kroner. Når du blir pensjonist, skal fradraget betales tilbake, men i mellomtiden har du fått renter på den utsatte skatten. Ordningen er spesielt attraktivt for formuende, siden sparingen er fritatt for formuesskatt. En annen fordel er at aksje- og aksjefondsgevinster beskattes bare 22 prosent i IPS, mot over 37 prosent utenom ordningen.

12. Næringsdrivende?

Du kan spare i en svært god pensjonsordning som gir opptil 50 prosent skattefradrag! Du kan sette av inntil 7 prosent av din personinntekt mellom 1 G og 12 G (1 G = cirka 111 400 kroner) og få fullt fradrag for hele sparebeløpet i din inntekt. Itillegg er det fritatt for formuesskatt. Neste år blir det fra første krone. Ordningen er klart best for deg som tjener mer enn taket i Folketrygden, som er 7,1 G (790 000 kr). Da er det en no-brainer. Tjener du under 6 G, bør du nok droppe ordningen helt, siden staten sikrer deg 66 prosent lønn som ufør inntil 6 G.

Vil du ha fradraget for 2022-skatten, behøver du strengt tatt ikke forte deg. Du får nemlig fradrag for 2022 så lenge premien for innskuddspensjonen er betalt før 31. mars 2023.

13. Satse på start-ups?

Har du kjøpt aksjer i et oppstartsselskap? Du kan trekke fra investeringen på skatten. Det gir 22 prosent fradrag i 2022 og slanker skatten med mellom 6 600–110 000 kroner, avhengig av beløpet du investerer. Sjekk kravene på skatteetaten.no

Gir du pengegaver til enkelte veldedige organisasjoner før nyttår, får du 22 prosent skattefradrag på beløpet.

)