Magma Utgave 5 2021 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Nina Riibe FOTO: Julie Hrncirova

Løse klimakrisen? La oss starte på mandag!

Høstens rapport fra FNs klimapanel gjorde oss smertelig klar over hvilken virkelighet som truer. Den satte fart på debattene om klimakrisen i høstens valgkamp, og ga retorikken heftig temperatur. Likevel fikk de som snakket høyest om drastiske klimatiltak, lavere oppslutning enn mange hadde ventet. MDG havnet under sperregrensa.

Foto: Julie Hrncirova

Det viser oss at løsningen på klimakrisen er komplisert og sammensatt. Mens partiene krangler om hvilken vei som er rett å gå, må vi andre ta bena fatt. For vi kan ikke overlate til politikerne alene å drive det grønne skiftet i Norge.

Heldigvis er norsk næringsliv verdensmester i omstilling. Nå står det grønne for tur, og det er alvor.

Vi kaller som oftest dette skiftet bærekraft, et begrep som for de fleste startet som en ny knapp på nettsiden, som svulstige PowerPoint-presentasjoner eller som et ekstra avsnitt i strategidokumenter og årsrapporter. Men vi er forbi dette stadiet nå. Planene må settes ut i livet. Kundene forventer det, ansatte og kapitalen krever det. Det gir meg håp.

Ordet bærekraft rommer så uendelig mye: Det handler om likestilling og mangfold, om sunn drift og anstendig arbeidsliv.

Ordet bærekraft rommer så uendelig mye: Det handler om likestilling og mangfold, om sunn drift og anstendig arbeidsliv. Det handler om livet i havet, om lokalsamfunn og store byer. Om klimaet. FNs bærekraftsmål nummer 17 handler dessuten om samarbeidet som må til for å nå de 16 andre målene. Der har vi det, altså: Samarbeid.

Econa er en del av Skift-samarbeidet, som er et klimainitiativ drevet frem av norsk næringsliv. Formålet er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Dette samarbeidet mellom næringslivets klimaledere viser hvor mange bedrifter som har jobbet med bærekraft og grønn vekst i mange år allerede, som ikke har tatt seg tid til å vente på de store avgjørelsene på Stortinget. Som har satt i gang med tiltak uavhengig av partipolitikken.

I denne utgaven kan vi lese om flere ulike menneskers tilnærming til bærekraftig ledelse. Selv ser jeg for meg en manngard: Hvis vi alle tar ansvar for vår del av landskapet, så dekker vi et større område – sammen. Når vi ser vårt eget bidrag i en større helhet, gir det også større mening.

Vi som allerede har ledet virksomheter gjennom endring, vet at omstilling krever sin mann eller kvinne. Nå krever klimakrisen at vi tenker nytt igjen. Det handler om å lede folka sine gjennom det kronglete landskapet. Ta noen upopulære valg på veien, men stå i dem, og skape tillit over tid.

Det arbeidet starter på mandag.

Signatur Nina Riibe

Nina Riibe

Adm. dir. i Econa

nina@econa.no

Bla deg gjennom hele Magma nr. 5

)