At arbeidstagerne tjener på å være organisert, har vi visst lenge. Men det viser seg at også bedriftene tjener på høy organiseringsgrad blant de ansatte.

Harald Dale-Olsen Forsker 1, Institutt for samfunnsforskning