Magma Utgave 1 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Herman Berg FOTO:

Nye generasjoner finansutdannede vil tvinge frem et helhjertet fokus på bærekraft

Nå kommer det generasjoner med et helt annet fokus. De vil ta over norske lederstillinger og styrerom og stille krav til bærekraft. De kommer til å prege diskusjonene og beslutningene på en langt mer helhetlig, "grønnere" og troverdig måte enn tidligere generasjoner. Gjennom personlige erfaringer i en transparent digital verden vet de yngre hvordan det er å miste ansikt og gå på personlige smeller som kan ramme eget omdømme knallhardt.

VIL GÅ FORT. Eli Moe-Helgesen i PwC er overbevist om at akselerasjonen av det «grønne» fokuset innen finansnæringen vil gå utrolig mye kjappere, så fort nåværende generasjoner ledere og beslutningstakere erstattes av neste generasjon ledere.

Foto: PwC

Eli Moe-Helgesen i PwC er klokkeklar på dette. Hun er partner og leder forretningsområdet «Trust Solutions» (som består av revisjon og revisjonsnær rådgivning) i konsulentselskapet og har bakgrunn som statsautorisert revisor. Hun er overbevist om at akselerasjonen av det «grønne» fokuset innen finansnæringen vil gå utrolig mye kjappere, så fort nåværende generasjoner ledere og beslutningstakere erstattes av neste generasjon ledere. 

Selskapet har, sammen med Finansforbundet, dokumentert at det allerede nå er bevegelser i riktig retning.

- Både i 2017 og i 2021 har vi samarbeidet om å kartlegge finansnæringens status som katalysator for bærekraftig utvikling i Norge. Det er skjedd en positiv utvikling på området. Det er et veldig viktig initiativ som Finansforbundet har tatt, som vi er takknemlige for å være en del av. De nærmeste årene vil det skje store, grunnleggende endringer innen finansnæringen, spesielt på rapporteringssiden, spår Moe-Helgesen og utdyper: 

- EU tvinger frem fokus på ikke-finansielle verdier gjennom regulering og nytt lovverk for alle mellomstore og større bedrifter. Det vil bli satt en veldig ambisiøs standard, som skal avdekke grønnvasking og fremme reell informasjon fra hver virksomhet. Det er gjennom flere hundre år blitt utarbeidet en felles regnskapsstandard alle parter er enige om, men som ikke finnes innen bærekraft. Store virksomheter vil snart måtte rapportere hvordan ledelsen faktisk fungerer, hvor stort sykefraværet egentlig er, hvor mye de holder seg innenfor de respektive lands arbeidsmiljølov, ja, om de i det hele tatt snakker sant og gir det korrekte bildet av virksomheten utad, forklarer hun.

Helt naturlig at finansnæringen blir et nav

I den ferskeste rapporten fra i fjor, som har fått tittelen «Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling», skriver Finansforbundet at målet med dokumentasjonen er å inspirere og fremme konkrete forslag til tiltak og virkemiddel som kan akselerere omstillingstakten. Det er en erkjennelse at finansnæringen vil spille en nøkkelrolle i oppnåelsen av FNs 17 bærekraftsmål.

- Når det kommer til analyse, tall og økonomi, er økonomer best.

Rapporten fra 2021 belyser hvordan finansnæringen selv kan bli mer bærekraftig, men også hvordan finansaktørene kan bidra som et nav i en bærekraftig utvikling i andre næringer, gjennom effektiv og bærekraftig målretting og styring av finansielle eiendeler. Vekstpotensialet for den norske og internasjonale finansnæringen i det grønne skiftet er nemlig enormt. Og nå viser investorer vei, ved å investere i nye, grønne aksjer, fremfor de etablerte «fossile».

Jelena Mandic, fagansvarlig for grønn omstilling i Econa, mener det er innlysende at finansnæringen må innta en slik sentral rolle i samfunnsutviklingen: 

- Når det kommer til analyse, tall og økonomi, er økonomer best. Å gi oss ansvaret for en bærekraftig rapportering, er smart. Det er da man kan måle bærekraft over tid; da kan vi bidra med konkret input som vil gi bedriftene troverdigheten de behøver, mener Mandic. 

- Jeg opplever at det er lav kompetanse blant bedrifter og ledere når vi er ute i felten, og det skremmer meg! Jeg vil dele dette opp i tre:  

Først dem som ikke bryr seg i det hele tatt - så de som vet de bør gjøre noe, men ikke hva. Disse utgjør den største gruppen. Og til slutt dem som virkelig mener å endre innarbeidede rutiner i bærekraftig retning og jobber med å integrere bærekraftsmål i hele verdikjeden. Hvor hvert eneste ledd, fra controller til produktsjef, tar del i den grønne verdiskapingen. Målet er selvsagt å få denne gruppen til å vokse, sier Mandic.

- Ganske mange toppledere blir nødt til å vrenge innsiden ut. Risikovurderingene i porteføljen tvinges opp i lyset, inkludert hvilke strategiske vurderinger som gjøres på det grønne området. ­Eli Moe­Helgesen i PwC.

Smertefull prosess

Endrede kjøpsmønstre fra forbrukerne, høylytte krav fra kunder og partnere, samt modige politiske beslutninger; alt dette vil kunne frakte den gamle verden inn i en ny og mer bærekraftig tilværelse. Og Eli Moe-Helgesen er overbevist om at vi snakker om når, ikke om det vil skje en bærekraftig revolusjon. 
 
Hun er opptatt av hvordan overordnede organer som EU, og nasjonale myndigheter gjennom det offentlige, kan bidra til omstilling - med konkrete anbefalinger for myndigheter og beslutningstakere. Så er spørsmålet hvilke konkrete anbefalinger de ulike delene av finansnæringen kan bidra med for å fremme bærekraftig utvikling, innen for eksempel forsikringsbransje, kapitalforvaltning, obligasjonsmarkedet og utlånsvirksomhet. 

- Endringsprosessene blir nå drevet av vesentlighet, der du blir tvunget til å informere om det som virkelig er av strategisk betydning for deg, din virksomhet og dine interessenter. Ganske mange toppledere blir nødt til å vrenge innsiden ut. Risikovurderingene i porteføljen tvinges opp i lyset, inkludert hvilke strategiske vurderinger som gjøres på det grønne området. Hvis man er opptatt at alt skal se perfekt ut fra utsiden, må man erkjenne at dette kommer til å bli en vanskelig prosess, mener Eli Moe-Helgesen i PwC. 

Og Jelena Mandic i Econa er overbevist om at denne gjennomsiktigheten er av det gode, både for finansnæringen, næringslivet og samfunnet generelt. 

- Det vil bli mange Chief Value Officers, CVOer, som må vise hva den egentlige verdiskapingen til bedriften er. Vi får et bredere perspektiv enn kun finans og kapital. Det blir interessant å se hvor verdiene egentlig kommer fra, og hvilke virksomheter som kommer til å gjøre dette nye fokuset til et konkurransefortrinn, sier Mandic. 

Les hele Magma 1/22

)