Magma Utgave 1 2022 Magma logo - lenke til Magma forsiden
TEKST: Atle Kolbeinstveit FOTO: Julie Hrncirova

Hva er riktig å gi i lønnsjustering til en medarbeider etter foreldrepermisjon?

Jeg har lederansvar og er også ansvarlig for lønnsjusteringer. Jeg har en kvinnelig medarbeider som har vært i foreldrepermisjon nesten hele siste år. Arbeidsgiver er i en litt anstrengt økonomisk situasjon. Hva er riktig å gi i lønnsforhøyelse til denne medarbeideren?

Atle Kolbeinstveit: Statsviter og samfunnsøkonom, analytiker Lønn, lønnssamtale.

Foto: Julie Hrncirova

Det korte svaret er: Du skal gi samme lønnsutvikling som for en tilsvarende medarbeider som har jobbet hele siste året.

Lønnsjusteringer under foreldrepermisjon kan være vanskelig å vurdere for mange ledere. Noen kan oppleve det som forholdsvis lett å holde vedkommende tilbake lønnsmessig fordi det er få resultater å vise til siste år, men samtidig ha et ønske om å opptre som en moderne, familievennlig arbeidsgiver. For å hjelpe deg ut av dilemmaet har vi et klart råd: Du skal velge det familievennlige alternativet.

Grunnlaget du bør bruke, er forventet utvikling hvis vedkommende hadde jobbet. Det baserer du på tidligere resultater og lønnsutvikling siste år for sammenliknbare ansatte. Bruk gjerne Econas statistikk, eller søk råd hos oss hvis du er usikker.

Du er imidlertid ikke helt uten alternativer. Det er mulig å vise interesse for jobben på tross av foreldrepermisjon. Slike ønsker fra arbeidsgivers side bør være formidlet i forkant av foreldrepermisjon. Hvis vedkommende har hatt gradert permisjon, vil selvfølgelig det telle når du måler resultater.

Spesielt for ubetalt permisjon

Ved frivillig ulønnet permisjon eller hvis ufrivillig ulønnet permisjon i påvente av barnehageplass er skjevt fordelt mellom foreldrene, er det en rimelig grunn til å holde medarbeidere tilbake lønnsmessig. I slike tilfeller har den ansatte selv tatt valg som vedkommende må regne med har karrieremessige kostnader.

PS! Dessverre viser Econas lønnsstatistikk at det er fire ganger så stor sannsynlighet for at kvinnelige medlemmer opplever at foreldrepermisjon har medført lavere lønnsutvikling, enn blant de mannlige medlemmene. Hele 37 prosent av kvinnene oppgir at de har opplevd dette, og det er et altfor høyt tall.

Hilsen Atle Kolbeinstveit

atle@econa.no

Les hele Magma 1/22

)