Omstillingskurs

Velkommen til Omstillingskurs for Econas tillitsvalgte i alle sektorer! Kurset tar for seg omstillinger i organisasjoner fra et juridisk perspektiv.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller omstillinger som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer stadig nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Som tillitsvalgt er det viktig å finne sin posisjon i lokale omstillingsprosesser. Håndtering av omstillingsprosesser lokalt vil stille den tillitsvalgte overfor store utfordringer.

Kurset er primært tilpasset tillitsvalgte i statlig sektor, men passer også for tillitsvalgte fra andre sektorer.

Kurset blir denne gangen holdt på herlige Son spa hotell, en perle av et sted kun 50 min unna Oslo. Det blir satt opp buss fra Oslo S og Gardemoen. Econa dekker reise og opphold. Påmeldingsfrist er satt til 30 desember, og påmelding er bindende. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn i henhold til Hovedavtalen.

Kurset setter fokus på:

  • Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv
  • Ivaretakelse av arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser     
  • Arbeidsgivers behov for omstillinger
  • Hva skjer med karrieren din i en omstilling?

 

Program


Torsdag 26 januar:


09.45 Kaffe/te og rundstykker
10.00 Velkommen!
10.15 Åpning og innledning v/ Marianne Kringlebotn, Econa

10.45 For offentlig sektor: Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv – Christian Prestholdt Selen og Marianne Kringlebotn

10:45 For privat sektor: Omstillingsprosesser i et juridisk perspektiv – Hilde Notland og Anniken Astrup

11.30 Lunsj

12:30 Sektorvis program fortsetter

14:45 Akademikernes rolle i omstillinger v/Morten Skaarer, Omstillingstillitsvalgt Akademikerne Stat

15.45 Pause med forfriskninger
16.00 Arbeidsgivers behov for omstillinger - Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg
17.00 Slutt for dagen

19.30 Middag

Fredag 27. januar:


09.00 Hva skjer med karrieren din etter en omstilling? V/ Kristin Ølberg, Econa

10.00 Ivaretakelse av arbeidsmiljøet i omstillingsprosesser  v/Annette Selmer, advokat og coach

13.00 Lunsj og deretter avreise