Øk din styrekompetanse og styrk ditt styrenettverk gjennom 4 samlinger

Styrets rolle og styret som ressurs, hvordan tenke helhetlig gjennom et aktivt styre og hva kjennetegner de styrene som lykkes?

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Det er et stadig større ønske og behov for økt styrekompetanse, vi ser også at regjeringen nå vil innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

Dette er positivt og vi ønsker å styrke kompetansen og nettverket hos våre medlemmer i Trøndelag, slik at dere kan gripe denne muligheten på best mulig måte.

Mange vurderer et styreverv og dette vil bli en etterspurt ressurs for fremtiden. Det kan derfor være fornuftig å styrke sin kompetanse her.

Vi kjører nå et nytt konsept for første gang i Trondheim, målet er at du over 4 samlinger skal styrke deg faglig og samtidig bygge et nettverk innen styret og styrekompetanse

Hver samling er på 2,5 time, hvor vi kjører 2 x 45 min med faglig foredrag og tid til å diskutere og dele egne erfaringer underveis.

Prisen inkluderer boken fra Frode Solberg: 

Styrearbeid – styreutvikling – styreledelse, denne inneholder en rekke nyttig verktøy.

Tema, program og tidspunkt

Morten Solheim

Foto: Edvin Wiggen Dahl / BI Trondheim

Samling 1 – 02.02.2023 fra kl. 17:30 til kl. 20:00

styrets rolle og styret som ressurs, hvordan tenke helhetlig gjennom et aktivt styre

Samling 2 – 15.02.2023 fra kl. 17:30 til kl. 20:00

De formelle aspekter ved styret, styrearbeidet og styrets kontrollfunksjon

Samling 3 – 01.03.2023 fra kl. 17:30 til kl. 20:00

Styrets ivaretagelse og utøvelse av strategi og virksomhetsutvikling

Samling 4 – 15.03.2023 fra kl. 17:30 til kl. 20:00

Styreevaluering, utvikling av styret som team, styrerekruttering og for deg som ønsker et styreverv