Kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Spekter, Akademikerne Helse og SAN

Econa, Samfunnsviterne, Tekna, Juristforbundet, Naturviterne, Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Farmaceutene og Samfunnsøkonomene inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Spekter, Akademikerne Helse og SAN 22 - 23. mars i Oslo.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena å treffe andre tillitsvalgte i sammenliknbare virksomheter.

Kurset er beregnet på både nye og mer erfarne tillitsvalgte. Kurset gir en kort innføring i Spekterområdet, herunder avtaleverk og forhandlingsmodell. Det vil være en gjennomgang av tallgrunnlag og sentrale begreper, med hovedfokus på forhandlingsteknikk i lokale forhandlinger. Dag 2 vil det være et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en «reell» forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Program:


Onsdag 22. mars:


11:00 – 12:00    Innføring i Spekterområdet – avtaleverket og forhandlingsmodell

12:00 – 12:10    Pause

12:10 – 13:00    Tallgrunnlag og beregninger – herunder frontfaget, overheng og glidning

13:00 – 14:00    Lunsj

14:00 – 17:00    Forhandlingsteknikk

18:30 -              Middag

Torsdag 23. mars:


09:00 – 10:30    Introduksjon til forhandlingsspill

10:30 – 13:00    Forhandlingsspill

13:00 – 14:00    Lunsj

14:00 – 16:00    Forhandlingsspill fortsetter, oppsummering og avslutning