Grunnkurs for tillitsvalgte

Econa har gleden av å invitere deg som er tillitsvalgt-/varatillitsvalgt i Econa til å delta på grunnkurs. Kurset arrangeres 9. - 10. mars 2023 på Oslos nye og storslagne hotell, Sommerro.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Econa har gleden av å invitere deg som er tillitsvalgt-/varatillitsvalgt i Econa til å delta på grunnkurs. Kurset arrangeres 9. - 10. mars 2023 på Oslos nye og storslagne hotell, Sommerro.

Kurset er et grunnkurs som blant annet gir deg kunnskap om Econa og Akademikerne, rollen som tillitsvalgt, og avtaleverket som gjelder for det tariffområdet du er tillitsvalgt for.

Formålet med kurset er å gi dere en bevisstgjøring av hva det vil si å være tillitsvalgt og samtidig gi deg de verktøy du trenger for å håndtere tillitsvalgtrollen på en god måte.

For å kunne delta på grunnkurset må alle tillitsvalgte ha gjennomført vårt digitale personvernkurs og introkurs. Kontakt ingun.knudsen@econa.no om du trenger en link til kursene. 

Program:

Torsdag 9 mars:

09:30 – 10:00    Fremmøte og registrering

10:00                  Velkommen

10.15                  Historien om organisasjonslivet i Norge - v/Christian Selen, Econa 

11:15 – 13:00    Econa og Akademikerne 

 • Hvem er Econa – organisasjon og strategi - v/Per Christian Rogdar, Econa
 • Akademikerne, v/Anette Bjørlin Basma, Akademikerne
  • Medlemsforeninger
  • Organisasjon og oppbygning
  • Lønnspolitikk

13:00                 Lunsj

14.00                 Rollen som tillitsvalgt - v/Ingun Knudsen og Marianne Kringlebotn, Econa

14.30                 Econas Lønns- og arbeidslivsutvalg, v/nestleder Gunhild Stenersen

15:15 – 16:30    Arbeidsgivers styringsrett - v/Anniken Astrup og Kristin Kvithyll, Econa

16.45              Avgang til felles aktivitet (bowling)

 

19:30 –    Middag på hotellet

Fredag 10. mars

STAT

09:00 – 15:00    Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen

 • Partsrepresentasjon, Informasjon, drøfting og forhandlinger etter hovedavtalen. Lønns- og forhandlingssystemet i staten, Lokale forhandlinger

Ved Sektoransvarlig Marianne Kringlebotn og Rachna Rohatgi Kahn

KOMMUNE

09:00 – 15:00    Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen

 • Partsrepresentasjon, informasjon, drøfting og forhandlinger etter hovedavtalen
 • Lønns- og forhandlingssystemet i kommunal sektor
 • Lokale forhandlinger

Ved Sektoransvarlig Christian Prestholdt Selen

 

PRIVAT SEKTOR

09:00 – 15:00     Ved Sektoransvarlig Kristin Kvithyll

Gjennomgang av hovedavtalen i Finans Norge (og variasjoner i NHO-overenskomsten) med særlig fokus på 

- Avtalens omfang og reservasjonsrett

- Tillitsvalgtarbeid

- Medbestemmelsesrett

- Særavtaler

1200 – 1300         Lunsj 

Lønnsoppgjøret

- Generelt om lønnsoppgjøret etter hovedavtalen

- Plan for lønnsoppgjøret 2023