Digital transformasjon handler om mennesker, ikke teknologi

`Alle` snakker om digital transformasjon, og vi forstår gjerne intuitivt hva det innebærer. At noe transformeres, betyr at det gjennomgår en vesentlig, omfattende endring. At transformasjonen er digital, betyr at endringen er virkeliggjort gjennom utstrakt bruk av digitale teknologier. Men hvordan skal en transformere en hel organisasjon, slik at den er i stand til å utnytte digital teknologi?

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

I dette webinaret skal vi gå nærmere inn på hva digital transformasjon kan innebære for en virksomhet og se på typiske karakteristika ved digital transformasjon.

Videre krever digital transformasjon ofte også en transformasjon av hele arbeidsstyrken. For å bli en digital virksomhet har ansatte, på alle nivåer, behov for ny kompetanse. Vi skal se nærmere på hva digital kompetanse består i, hvilke digitale kompetanser som kan være nyttige for virksomheter å inneha for å lykkes med digital transformasjon, og hvordan virksomheter kan gå frem for å tilegne seg disse kompetansene.

Karen S. Osmundsen

Karen S. Osmundsen er postdoktor ved Institutt for Strategi og Ledelse og forskningsgruppen «Digital Business» ved Norges Handelshøyskole (NHH). Der forsker hun på og underviser i tema knyttet til digitalisering og digital transformasjon. Karen disputerte for sin doktorgrad i september 2021 med tema «digital transformasjon i etablerte virksomheter», hvor hun fokuserte i stor grad på ansatt-dimensjonen ved digital transformasjon. Sammen med kollegaer Jon Iden og Kjersti Danilova har hun nylig også gitt ut en bok med tittel «Digitaliseringsledelse» som presenterer og diskuterer tema knyttet til digitalisering og digital transformasjon rettet mot ledere: Digitaliseringsledelse - Fagbokforlaget.no