Blokkjede Reality - ekte use cases for fremtidens betalingsteknologi

Blokkjedeteknologi er erklært dødt i det ene øyeblikket og kalt fremtidens internett i det neste. Hvilke muligheter og begrensninger ligger i teknologien bak kryptovaluta? Lær om det norske pilotprosjektet for verdens første boligsalg med blokkjedeteknologi og hvorfor Norges Bank utvikler en digital norsk valuta i seminaret.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Vi er alle blitt vant med å betale for varer og tjenester umiddelbart, og overføring til venner og kjente gjøres nå på 1-2-3. 

Når større overføringer skal gjøres, f.eks. ved kjøp av bolig møter vi oppgjørsformer som tar både timer og dager og er godt forankret i gamle rutiner. Så hva skjer hvis Norges Bank utsteder digitale penger - hvilke nye muligheter vil det gi?

I 2018 utviklet OBOS verdens første boligsalg med blokkjedeteknologi. Den potensielle gevinsten: reduksjon av boligsalgsprosessen fra uker til timer. Hva lærte OBOS og hvilke planer har Norges Bank for digitale sentralbank penger?

Blokkjedeteknologi vil kunne endre måten eiendomsbransjen kjøper og selger eiendommer. OBOS har derfor gjennomført et pilotprosjekt for å undersøke hvordan denne teknologien kan utnyttes og effektivisere det økonomiske og formelle oppgjøret knyttet til aksjeleiligheter. Dagens prosesser består av mange manuelle prosesser, som medfører at den formelle prosessen kan ta flere måneder. Hvordan kan digitale penger fra Norges Bank effektivisere denne prosessen? 

Vibeke vil fortelle om OBOS sitt pilotprosjekt. Hva var bakgrunnen for prosjektet og gav det gevinster? Hva lærte OBOS? Og hva skjedde videre? 

Norges Bank utreder, sammen med andre sentralbanker, mulig fremtidig bruk av digitale sentralbankpenger - DSP. Prosjektet er nå i en fase der Norges Bank blant annet driver eksperimentell testing, sammen med eksterne partnere.

Det overordnede formålet er å vurdere om DSP er nødvendig for å sikre at betalingssystemet i norske kroner er sikkert, effektivt og attraktivt for den norske befolkningen.

Kontantbruken er imidlertid fallende. Det kan føre til at de ikke fylle sine funksjoner like godt som før. DSP kan supplere kontantene ved å ivareta beredskap og fremme konkurranse. Videre kan DSP bidra til å bevare nasjonal styring og kontroll, og at det fortsatt er attraktivt og sikkert å betale i norske kroner i en situasjon der mye infrastruktur kontrolleres av utenlandske aktører, og nye private pengealternativer som kryptovalutaer kommer til. 

Vibeke Huynh

Vibeke Huynh er avdelingsleder i OBOS, en av Nordens største boligbyggere. Hun har ledet OBOS sitt FoU-prosjekt med mål om å bli bedre kjent med mulighetene innenfor blokkjedeteknologi, og har ledet flere andre prosjekter i møtet mellom forretning og teknologi. Hun er opptatt av å gi medarbeiderne en motiverende arbeidshverdag, blant annet ved å optimalisere prosesser gjennom strategisk bruk av prosessledelse og teknologi.  

Peder Østbye

Peder Østbye er analysedirektør i enheten for betalingsanalyse og innovasjon i Norges Bank. Der jobber han blant annet med å vurdere hvordan regulering og digitale sentralbankpenger kan bidra til ansvarlig innovasjon i penge- og betalingssystemet.  Før Peder ble ansatt i Norges Bank jobbet han med konkurransepolitikk og teknologiregulering i offentlig sektor og advokatvirksomhet. Peder har en doktorgrad i rettsvitenskap og mastergrader i økonomi og statistikk fra Universitetet i Oslo. 

Magnus Jones

Magnus Jones er nordisk Blokkjede- og Innovasjonsleder i EY. Han bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og andre interessehavere over hele verden, og arbeider tett sammen med EY sitt globale Blockchain utviklings-team. Han har holdt en rekke workshops og foredrag både i inn- og utland om blokkjeder, tokenøkonomien og innovasjon, og er en ettertraktet internasjonal foredragsholder. 

Magnus underviser på Master-studier på Handelshøyskolen BI, NHH og Universitetet i Oslo, og var med å etablere Dataforeningens faggruppe for Blokkjede. Han er også styremedlem og grunnlegger av OsloBlockchain Cluster, rådgiver for FN sin Anti-terror gruppe for kryptovaluta, medlem av ekspertgruppen til INTERPOL på Metaverse, i tillegg til en rekke andre styreverv