Årsmøte i Econa Nordland og servering av skreimølje

Styret i Econa Nordland har gleden av å invitere til årsmøte som finner sted på Hundholmen Brygghus. Her vil vi blant annet få oppsummert året som har vært og valg av styremedlemmer, før det tradisjon tro serveres skreimølje.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Program:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent og to personer til å signere referatet (protokollen).
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Årsberetning og årsregnskap
  5. Valg av: styrerepresentanter til lokalavdelingen, samt styreleder.
  6. Oppsummering av Året 2022
  7. Behandle innkommende forslag til vedtak
  8. Eventuelt

Forslag til vedtak eller saker sendes til ann.heidi@hotmail.com innen 1. mars.

Dersom man blir forhindret i å delta og IKKE gir beskjed, faktureres man 300,- som dekker deler av maten.

Gi beskjed om eventuelle allergier.