Årsmøte for Econa Troms og Finnmark

Econa Troms og Finnmark ønsker velkommen til årsmøte, som avholdes på på Scandic Grand Tromsø. Etter møtet blir det buffet inkludert drikke i restauranten.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

Agenda

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent og to til å signere referatet
 • Vedta dagsorden
 • Behandle lokalavdelingens årsberetning og ‐regnskap
 • Behandle studiefondets årsberetning og ‐regnskap
 • Valg av:
 • Styremedlemmer
 • Revisor
 • Styremedlemmer til styret i Studiefondet
 • Valgkomité
 • Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende periode
 • Eventuelt

NB! Innspill til årsmøtet kan sendes til styreleder Louise Konst Backe på louise_madelene@hotmail.com innen 09.februar.

Årsmøtepapirene finner du her