Årsmøte for Econa Rogaland

Årsmøte for Econa Rogaland vil finne sted onsdag den 15. februar kl. 18:00. Vi ønsker å avholde møtet i Nois lokaler for så å ha en sosial matbit etter avholdt møte.

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

innkalling til årsmøte 2023

Årsmøte for Econa Rogaland vil finne sted onsdag den 15. februar kl. 18:00. Vi ønsker å avholde møtet i Nois lokaler for så å ha en sosial matbit etter avholdt møte.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

    Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen            (referatet).

  1. Styrets beretning for 2022.
  2. Regnskap og revisjonsberetning 2022.
  3. Valg av styrerepresentanter til lokalavdelingen. Valgkomitéens innstilling vil bli presentert.
  4. Valg av vararepresentanter til Representantskapsmøtet (forslag er hele styret).
  5. Eventuelt.
  6. Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende periode

Innstilling fra valgkomité

Revisjonsberetning Econa Rogaland 2022

Årsberetning til årsmøte Rogaland 2022