Årsmøte for Econa Rogaland

Årsmøte for Econa Rogaland vil finne sted onsdag den 15. februar kl. 18:00. Vi ønsker å avholde møtet i Nois lokaler for så å ha en sosial matbit etter avholdt møte.

Tid og sted

 • Onsdag 15. februar
 • 18.00 - 22.00
 • Noi
 • Langgata 41
 • 4306 SANDNES

Priser, plasser og frister

 • Medlem: Gratis
 • Student medlem: Gratis
 • Ledige plasser: 39
 • Påmeldingsfrist: 10. februar

Kontaktperson

Påmelding

Påmelding

Ved kurspåmelding samtykker du til at persondata relatert til kursdeltagelsen lagres og forvaltes av Econa.

innkalling til årsmøte 2023

Årsmøte for Econa Rogaland vil finne sted onsdag den 15. februar kl. 18:00. Vi ønsker å avholde møtet i Nois lokaler for så å ha en sosial matbit etter avholdt møte.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

    Valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen            (referatet).

 1. Styrets beretning for 2022.
 2. Regnskap og revisjonsberetning 2022.
 3. Valg av styrerepresentanter til lokalavdelingen. Valgkomitéens innstilling vil bli presentert.
 4. Valg av vararepresentanter til Representantskapsmøtet (forslag er hele styret).
 5. Eventuelt.
 6. Lokalavdelingens handlingsplan for den kommende periode

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For at du skal få en best mulig brukeropplevelse, bruker vi informasjonskapsler til å hente inn statistikk om hvordan nettstedet brukes. Les mer om informasjonskapsler.